Abstinensbehandling

• Vår kontaktperson är:
Jan-Olov Öhlén Mobil: 073-80 83 474 E-post: janne@korpberget.se

Korpbergets abstinensbehandling är till för den som ännu inte är helt drog- eller medicinfri. Behandlingen pågår 3-10 dygn och därefter kan patienten gå direkt över till Korpbergets primärbehandling. Behandlingen sker i nära samarbete med Korpbergets konsultläkare som har många års erfarenhet av och gedigna kunskaper i abstinensbehandling, avgiftning och nertrappning. Han delar också Korpbergets restriktiva inställning till sinnesförändrande droger/läkemedel.

I teamet ingår även annan sjukvårdsutbildad personal, nattjour, psykologkonsult och behandlingspersonal.
Metoderna för stöd och hjälp i abstinensen är i huvudsak akupunktur, bastubad, promenader samt abstinenshämmande och rogivande örtteer.
TV och viss litteratur finns också på avdelningen. De mediciner som eventuellt kan behövas för att förhindra alltför svåra abstinensbesvär ordineras efter noggrann bedömning.

Motiverande samtal påbörjas omedelbart då patienten i denna fas ofta är mycket mottaglig och hjälpsökande.