Kriminalitetsprogram 2 – män

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 23. Erfarenheten visar tydligt att drogberoende och kriminalitet är intimt förknippade med varandra och att en kriminell livsstil är en drog i sig. Om...

Relationsprogram – kvinnor

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 24. Programmet vänder sig till kvinnor som lever i eller har levt i destruktiva relationer med psykiskt och/eller fysiskt våld. Vi välkomnar deltagare med...