30 års-jubileum

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde

Kära vänner. Tiden springer, 1986 integrerades 12-stegsfilosofin i det gestaltterapeutiska arbetssättet. Korpberget har sedan dess haft en ledande ställning, framför allt inom behandling av kemiskt...

Relationsprogram – kvinnor

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde

Vecka 21. Programmet vänder sig till kvinnor som lever i eller har levt i destruktiva relationer med psykiskt och/eller fysiskt våld. Vi välkomnar deltagare med...

Kriminalitetsprogram 1 – kvinnor

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde

Vecka 23. Erfarenheten visar tydligt att drogberoende och kriminalitet är intimt förknippade med varandra och att en kriminell livsstil är en drog i sig. Om...

Kriminalitetsprogram 1 – kvinnor

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde

Vecka 38. Erfarenheten visar tydligt att drogberoende och kriminalitet är intimt förknippade med varandra och att en kriminell livsstil är en drog i sig. Om...

Kriminalitetsprogram 2 – män

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde

Vecka 49. Erfarenheten visar tydligt att drogberoende och kriminalitet är intimt förknippade med varandra och att en kriminell livsstil är en drog i sig. Om...

Relationsprogram – kvinnor

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde

Vecka 3. Programmet vänder sig till kvinnor som lever i eller har levt i destruktiva relationer med psykiskt och/eller fysiskt våld. Vi välkomnar deltagare med...

Kriminalitetsprogram 1 – kvinnor

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde

Vecka 7. Erfarenheten visar tydligt att drogberoende och kriminalitet är intimt förknippade med varandra och att en kriminell livsstil är en drog i sig. Om...

Kriminalitetsprogram 2 – män

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde

Vecka 9. Erfarenheten visar tydligt att drogberoende och kriminalitet är intimt förknippade med varandra och att en kriminell livsstil är en drog i sig. Om...

Relationsprogram – män – inställt

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde

På grund av Covid-19 så är relationsprogrammet inställt. Programmet vänder sig till män som utövar eller har utövat fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld i en...

Kriminalitetsprogram 1 – kvinnor

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde

Vecka 36. Erfarenheten visar tydligt att drogberoende och kriminalitet är intimt förknippade med varandra och att en kriminell livsstil är en drog i sig. Om...