30 års-jubileum

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Kära vänner. Tiden springer, 1986 integrerades 12-stegsfilosofin i det gestaltterapeutiska arbetssättet. Korpberget har sedan dess haft en ledande ställning, framför allt inom behandling av kemiskt...

Relationsprogram – kvinnor

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 21. Programmet vänder sig till kvinnor som lever i eller har levt i destruktiva relationer med psykiskt och/eller fysiskt våld. Vi välkomnar deltagare med...

Kriminalitetsprogram 1 – kvinnor

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 23. Erfarenheten visar tydligt att drogberoende och kriminalitet är intimt förknippade med varandra och att en kriminell livsstil är en drog i sig. Om...

Kriminalitetsprogram 1 – kvinnor

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 38. Erfarenheten visar tydligt att drogberoende och kriminalitet är intimt förknippade med varandra och att en kriminell livsstil är en drog i sig. Om...

Kriminalitetsprogram 2 – män

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 49. Erfarenheten visar tydligt att drogberoende och kriminalitet är intimt förknippade med varandra och att en kriminell livsstil är en drog i sig. Om...

Relationsprogram – kvinnor

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 3. Programmet vänder sig till kvinnor som lever i eller har levt i destruktiva relationer med psykiskt och/eller fysiskt våld. Vi välkomnar deltagare med...

Kriminalitetsprogram 1 – kvinnor

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 7. Erfarenheten visar tydligt att drogberoende och kriminalitet är intimt förknippade med varandra och att en kriminell livsstil är en drog i sig. Om...

Kriminalitetsprogram 2 – män

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 9. Erfarenheten visar tydligt att drogberoende och kriminalitet är intimt förknippade med varandra och att en kriminell livsstil är en drog i sig. Om...

Relationsprogram – män – inställt

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

På grund av Covid-19 så är relationsprogrammet inställt. Programmet vänder sig till män som utövar eller har utövat fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld i en...

Kriminalitetsprogram 1 – män

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 3. Erfarenheten visar tydligt att drogberoende och kriminalitet är intimt förknippade med varandra och att en kriminell livsstil är en drog i sig. Om...

Anhörigprogram

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 5. Under anhörigprogrammet träffar du andra människor i liknande situationer som din egen. Under ledning av professionella terapeuter pratar vi tillsammans om de problem...

Kriminalitetsprogram 2 – kvinnor

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 6. Erfarenheten visar tydligt att drogberoende och kriminalitet är intimt förknippade med varandra och att en kriminell livsstil är en drog i sig. Om...

Anhörigprogram

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 9. Under anhörigprogrammet träffar du andra människor i liknande situationer som din egen. Under ledning av professionella terapeuter pratar vi tillsammans om de problem...

Kriminalitetsprogram 1 – män

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 10. Erfarenheten visar tydligt att drogberoende och kriminalitet är intimt förknippade med varandra och att en kriminell livsstil är en drog i sig. Om...

Kriminalitetsprogram 1 – kvinnor

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 11. Erfarenheten visar tydligt att drogberoende och kriminalitet är intimt förknippade med varandra och att en kriminell livsstil är en drog i sig. Om...

Fördjupande medberoende-program för yrkesverksamma

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 12. Fördjupande medberoende-program för yrkesverksamma Korpbergets fördjupande anhörigprogram/vuxna barn-program pågår i en vecka och ger stöd och hjälp för att förstå hur till exempel...

Anhörigprogram

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 13. Under anhörigprogrammet träffar du andra människor i liknande situationer som din egen. Under ledning av professionella terapeuter pratar vi tillsammans om de problem...

Relationsprogram – män

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 15. Programmet vänder sig till män som utövar eller har utövat fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld i en nära relation. Grunden till detta går...

Anhörigprogram

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 17. Under anhörigprogrammet träffar du andra människor i liknande situationer som din egen. Under ledning av professionella terapeuter pratar vi tillsammans om de problem...

Fördjupande medberoende-program

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 19. Fördjupat anhörigprogram/fördjupande medberoende-program Korpbergets fördjupande anhörigprogram/vuxna barn-program pågår i 5 dagar och ger stöd och hjälp för att förstå hur till exempel medberoende-problematik...

Anhörigprogram

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 21. Under anhörigprogrammet träffar du andra människor i liknande situationer som din egen. Under ledning av professionella terapeuter pratar vi tillsammans om de problem...

Kriminalitetsprogram 2 – män

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 23. Erfarenheten visar tydligt att drogberoende och kriminalitet är intimt förknippade med varandra och att en kriminell livsstil är en drog i sig. Om...

Relationsprogram – kvinnor

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 24. Programmet vänder sig till kvinnor som lever i eller har levt i destruktiva relationer med psykiskt och/eller fysiskt våld. Vi välkomnar deltagare med...

Vuxna barn-program

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 39. Fördjupat anhörigprogram/fördjupande medberoende-program Korpbergets fördjupande anhörigprogram/vuxna barn-program pågår i 5 dagar och ger stöd och hjälp för att förstå hur till exempel medberoende-problematik...

Vuxna barn-program

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 45. Fördjupat medberoendeprogram/vuxna barn-program Korpbergets fördjupade medberoende/vuxna barn-program pågår i 5 dagar och ger stöd och hjälp för att förstå hur till exempel medberoendeproblematik...

Vuxna barn-program v.15

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde, Sverige

Vecka 15. 8-12 april. 2024. Fördjupat medberoendeprogram/vuxna barn-program Korpbergets fördjupade medberoende/vuxna barn-program pågår i 5 dagar och ger stöd och hjälp för att förstå hur...