Ålsta FHS i samarbete med Korpbergetbehandlingcenter AB utökar längden för för utbildningen Kvalificerad behandlingspedagog till 2 ÅR.

Behandlingspedagogutbildningen ger professionell kompetens till dig som arbetar, eller vill arbeta med behandling inom området missbruk och beroende problematik. Efter utbildningen har du kompetens att arbeta som behandlare på HVB hem, utslussboende, stödboende eller behandling inom öppenvård/ övriga sociala arbeten.
Vi ser ett växande behov på arbetsmarknaden av kompetent arbetskraft som Behandlings assistenter,behandlare/terapeut på olika typer av behandlingshem.
Det finns en stor efterfrågan på utbildad personal inom området behandling av människor med beroendeproblematik, en arbetskraft rustad för såväl offentliga verksamheter som för att arbeta i konkurrensutsatt verksamhet.
Det som utmärker utbildningens koncept är effektivitet, flexibelt lärande på distans och stark koppling till arbetslivet genom praktik och direkt samarbete med bransch.
Har du lång erfarenhet av arbete inom behandling kan vissa delar av kursutbudet valideras.
Utbildningen sker på distans med 16 obligatoriska träffar på skolan i Sundsvall under din studietid.
Du läser
  • Personlig utveckling/professionellt förhållningssätt
  • Beroendeprocessen
  • Kunskapsbaserad praktik och evidensbaserade metoder
  • Psykologi/psykisk ohälsa/samsjuklighet
  • Livsstilsfaktorer
  • Kris, Sorg och förlust
  • Socialrätt, dokumentation
  • Ledarskap och organisation
  • Etik och värdegrundsarbete
För dig som inte redan arbetar inom vård och omsorg/behandling krävs att du har praktik i 12 veckor.