Anhörigprogram vecka 12 inställd


Korpberget har med anledning av folkhälsomyndighetens bedömning av att risknivån för smittspridning av Coronaviruset är mycket hög fattat beslut att ställa in det Anhörigprogram som varit inplanerat för vecka 12.
Samtliga deltagare som varit inbokade har blivit informerade eller sökta för att bli underrättade om situationen och möjlighet till att boka in Anhörigprogrammet vid ett senare tillfälle kommer att erbjudas.

Gällande kommande så kallade kortveckor kommer vi med löpande information via vår hemsida och till inbokade deltagare.