Avtal ungdomar

• Vår kontaktperson för avtal ungdomar:
Christer Gustafsson Renlid, Verksamhetschef för Korpberget
Tel: 070-156 43 40

E-post: christer@korpberget.se

Vi har avtal med följande kunder till datum: