Nyheter / Kalender

Korpberget

Tel 0612-71 82 80
E-post info@korpberget.se

Tf. föreståndare
Christer Gustafsson Renlid
Tel: 070-156 43 40
christer@korpberget.se

Behandlingschef
Emil Lilja
Tel 073-533 97 67
emil@korpberget.se

Marknadschef
Jan-Olov Öhlen
Tel 073-80 83 474
janne@korpberget.se

 

Korpboet

Halvvägshus för kvinnor
Tel 0612-71 82 80
E-post info@korpberget.se

Tf. föreståndare
Christer Gustafsson Renlid
Tel: 070-156 43 40
christer@korpberget.se

Behandlingschef
Jan-Olov Öhlen
Tel 073-80 83 474
janne@korpberget.se

Korpnästet

Ungdomsbehandling

Tel 0612-71 82 77
E-post info@korpberget.se

Verksamhetschef och behandlingsansvarig
Lars Karlsson
Tel 0612-71 82 88
Mob 076-141 66 38
lasse@korpnastet.se

Föreståndare

Lotta Backström
Mob 070-294 92 64
lotta@korpnastet.se