Senaste nyheterna

Vi vet vad som fungerar!

När Korpberget grundades i början av 1980-talet var det med övertygelsen att det finns vägar ut ur beroendet för alla människor. Med kärleksfull personal, väl beprövade metoder och en harmonisk miljö kan vi ge varje människa en ny chans till ett värdigt och bra liv, fritt från beroenden.

Ända sedan starten vilar Korpbergets behandlingar på 12-stegsfilosofin, men metoderna har under åren utvecklats och förfinats. Vi är stolta över att kunna visa mycket goda behandlingsresultat.

Till största delen beror det på vår personal, som är engagerad till 100 procent och finns där när det behövs. Många av dem har gjort samma resa. De vet hur det känns, vad som krävs och vad som fungerar.

Våra behandlingar går ut på att ge patienterna självinsikt och styrka att själva ta bra beslut och välja rätt vägar in i framtiden. Vi behandlar både beroendet och de bakomliggande orsakerna och ger metoder för att känna igen och hantera situationer som kan innebära risk för återfall.

Vi är framför allt kända för våra goda resultat när det gäller människor med alkohol- och/eller drogmissbruk, men våra metoder fungerar lika bra för andra typer av beroenden, till exempel spel-, sex- och matmissbruk eller tvångsmässigt och destruktivt användande av våld.


Korpberget

Tel 0612-71 82 80

E-post info@korpberget.se

Tf. föreståndare
Christer Gustafsson Renlid
Tel: 070-156 43 40
christer@korpberget.se

Behandlingschef
Emil Lilja
Tel 073-533 97 67
emil@korpberget.se

Sommarhälsning från Korpberget

Vi vill tacka för året som gått och samtidigt passa på att önska er en fin och härlig sommar!

Vi arbetar med adekvat och omsorgsfull behandling för män, kvinnor och unga män med beroendeproblem. Vår verksamhet är i ständig utveckling och vår omsorgsfulla och alltid korrekta personal ser fram emot vidare samarbete med er.

Korpberget visar upp goda betyg i mätningen kvalitetsindex som SSIL årligen utför. SSIL Kvalitetsindex, medelbetyg: Mansbehandling 8,4 (2021/2022) Kvinnobehandling 8,8 (2021/2022) Unga Män Behandling 8,2 (2021/2022) Personalen på Korpberget

 För information och placeringar på Korpberget och Korpboet Kontakta oss!

0612-71 82 80 / 076-141 66 38 / 070-156 43 40

Ny tf. föreståndare för Korpberget

Korpberget har rekryterat Christer Gustafsson Renlid till ny tf. föreståndare för Korpberget och Korpboet.

Vem är du?
– Jag är en tvåbarnsfar på 55 år. Jag har inte växt upp med någon silversked i munnen. Jag tog mig an
livet och och insåg att utbildning och kunskap var vägen framåt. Jag arbetade åtta år med ungdomar på Maria ungdom (Region Stockholm) i Stockholm samt två år på ett SIS-hem * * (Hammargården). Jag utbildade mig därefter till jurist och arbetade sju år på två olika advokatbyråer. Jag har även varit ansvarig för en tidning åt KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) och mötte där många människor som tillfrisknat efter 12- stegsbehandling. Jag har under lång tid haft en utpräglad längtan efter att få arbeta med människor och vara med att bidra till läkning och utveckling.

– Den senaste utmaningen är att få vara med att utveckla verksamheten på Korpberget. Korpberget behandlingscenter AB kontaktade mig för ett år sedan om en tjänst som verksamhetsutvecklare, när tjänsten senare som föreståndare blev aktuell upp så sökte jag direkt. Jag är nu tf. föreståndare och ska med vår duktiga personal fortsätta utveckla Korpbergets adekvata och omsorgsfulla behandlingsarbete mot framtiden.

Vad händer hos Korpberget?
– Det är viktigt för Korpberget att fortsätta driva på utvecklingen inom beroendevården. Dela med sig av 35 års erfarenhet och kunskap av behandling fri från narkotikaklassade och sinnesförändrande läkemedel. Korpberget har goda samarbeten och flera avtal med många av Sveriges kommuner, arbetsgivare och kriminalvård.

Ledord för Korpberget?
–Vi jobbar inte kortsiktig utan blickar alltid framåt. Vår målsättning är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra patienter / klienter. Att hela tiden förfina våra metoder med patienten/ klienten och tillfrisknande i fokus. Kärlek- Omsorg – Gemenskap är de ledord vi förmedlar till alla som vill komma till oss och de som är här känner redan till det.

Något du vill tillägga?
–Jag ogillar orättvisor och har under lång tid haft en utpräglad längtan efter att få arbeta med människor och vara med att bidra till läkning och utveckling.

 

Christer Gustafsson Renlid

Tf. föreståndare för Korpberget

Tel: 070-156 43 40

E-post: christer@korpberget.se

** SiS är en förkortning för Statens institutionsstyrelse., en myndighet som hjälper barn och vuxna som har svåra problem, vårdar barn och ungdomar mellan 12 och 21 år och vuxna som missbrukar narkotika eller alkohol.

Vuxna barn-program med Peter Blyme

Start 9 maj tom 13 maj/ Vecka 19

Vuxna barn-program/Fördjupat anhörigprogram

Korpbergets fördjupade anhörigprogram/vuxna barn-program pågår i 5 dagar och ger stöd och hjälp för att förstå hur till exempel medberoendeproblematik och vuxna barn-problematik uppstår och fungerar och hur det kan brytas. Vuxna barn-problematik och medberoende kan uppstå hos människor som lever eller jobbar nära personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller kronisk sjukdom.

Läs mer om vuxna barn-programmet här >>

Korpberget kort och gott!

Korpberget är ett av Sveriges äldsta behandlingshem som bygger på 12-stegsprogrammet. Verksamheten har pågått sedan början av 1980-talet och har fortfarande förändring och utveckling som ledande principer. Korpberget ligger mycket naturskönt i Höga Kusten-området, på Svanö i Ångermanälven.

Våra enheter ligger samlade på en del av ön med anslutning till fastlandet och miljön är därför mycket harmonisk och fri från yttre störningar.

1986 integrerades 12-stegsfilosofin i det gestaltterapeutiska arbetssättet på Korpberget. Korpberget har sedan dess haft en ledande ställning, framför allt inom behandling av kemiskt beroende (narkomani och alkoholism) och kriminalitet.

I slutet av 1980-talet fick Korpberget stort stöd och uppmuntran av Daniel J. Anderson, som anses som en av grundarna av den så kallade Minnesotamodellen. Han blev något av en mentor för Korpbergets fortsatta utveckling.

Under åren har metoderna ständigt utvecklats och förfinats och lett till en mängd olika specialprogram för till exempel anhöriga, personer med kriminalitet som livsstil, män som utövar våld och kvinnor som utsätts för våld i nära relationer och därtill ett antal adekvata special program till förändring .

Ur Korpbergets samlade erfarenheter av behandling och utbildning har dysberoende-begreppet utvecklats där bland annat orsaken till beroende belyses och bearbetas.

All personal på Korpberget är helt eller delvis utbildade beroendeterapeuter.

2007 startades även Korpnästet, ett program för unga män med antisociala beteenden, kriminalitet och begynnande missbruk.

Samma år ombildades Korpberget till Korpbergets Behandlingscenter AB. 

Vårt boende

 

Primärbehandling män och

kvinnor i separata avdelningar

Korpbergets behandling syftar till att:

• Ge sjukdomsinsikt och hjälp till att bryta förnekelsen i beroendet.

• Ge kunskap och strategier för den känslomässiga bearbetningen.

• Ge strategier för att kunna leva nykter/drogfri en dag i taget.

• Ge insikt och kunskap i 12-stegs-programmet och sambandet mellan engagemang i självhjälpsrörelsen och ett liv med god livskvalitet.

• Påbörja arbetet med att återupprätta och nyskapa relationer till anhöriga och stödjande nätverk.

• Skapa medvetenhet om vikten av att fortsätta processen efter behandlingen, bland annat genom att skapa en livssituation som minimerar risken för återfall.

Behandlingen kan även ske i kombination med andra insatser, så kallad växelvård där behandlingen varvas med tid hemma.

.

Utöver primärbehandlingar så erbjuds fördjupad behandling och utslussbehandling på Svanö samt referensboende i

Härnösand i nära samarbete med Boja Group AB

——————————————-

När Korpberget grundades i början av 1980-talet var det med övertygelsen att det finns vägar ut ur beroendet för alla människor. Med kärleksfull personal, väl beprövade metoder och en harmonisk miljö kan vi ge varje människa en ny chans till ett värdigt och bra liv, fritt från beroenden. Mer information på vår hemsida www.korpberget.se

PLACERING HOS OSS?

KONTAKTA: Verksamhetschef Lars Karlsson Tel 0612-71 82 88 Mob 076-141 66 38 E-post: lasse@korpnastet.se Föreståndare Linda Dahlqvist Tel 070-251 89 31 E-post: linda.dahlqvist@korpberget.se

Utbildning till Certifierad MRT-behandlare

Korpberget Behandlingscenter har haft utbildning för åtta behandlare till certifierade MRT-handledare 15-18/11. Gruppen är ledd och utbildad av MRT Sverige AB genom gruppledare Mona-Lisa Sving.

MRT är ett manualbaserat strukturerat behandlingsprogram för kriminalitet och tillhandahåller en helhetslösning för att möta och behandla kriminalitet.

Nyutexaminerade certifierade MRT handledare efter utbildning på Korpberget
På bilden ser du

Övre raden från vänster
Johan Hedberg
Billy Nilsson
Gibbe Woldu
Ali Reunanen

Nedre raden
Susanne Wretström
Mona Lisa Sving (gruppledare och certifierad utbildare MRT)
Karin Fredriksson
Git Johnsson
Therese Walter

Mona Lisa Sving, Korpberget (gruppledare och certifierad utbildare MRT)
Tel: 073-534 41 63 E-post: monalisa@korpberget.se

#MRT

#Korpberget

#MRT utbildare

Moral Reconation Therapy

Vi har 35 års erfarenhet av korrekt
och adekvat beroendevård.

Korpberget hjälper personer med beroendeproblem från alkohol, narkotika, spel och kriminalitet. Vi tar sedan lång tid emot spelberoende personer samt personer som tvångsmässigt använder sig av våld eller annan kriminalitet. Kriminalitet och våld blir allt vanligare i samhället och Korpberget har med följd av det anpassat speciella behandlingsprogram för detta som till exempel MRT (Moral Reconation Therapy) De som kommer till Korpberget för behandling har oftast under lång tid och omfattning använt narkotika, alkohol och/eller narkotikaklassade läkemedel samt kriminalitet och spel i huvudsak. Korpberget har separata program för män och kvinnor. Vi har även en behandlingsenhet för unga män mellan 15-20 år även kallat Korpnästet. Korpberget ligger naturskönt beläget i Högakusten-området nära Härnösand och Kramfors.

Emil Lilja, Behandlare, kontaktperson för behandling kvinnor. Beroendeterapeut Tel: 073 – 533 97 67 E-post: emil@korpberget.se Anna Stenqvist Alkohol -och drogbehandlare Korpberget. Tel: 0612 – 71 82 92 E-post: anna.s@korpberget.se

 

När Korpberget grundades i början av 1980-talet var det med övertygelsen att det finns vägar ut ur beroendet för alla människor. Med kärleksfull personal, väl beprövade metoder och en harmonisk miljö kan vi ge varje människa en ny chans till ett värdigt och bra liv, fritt från beroenden. Mer information på vår hemsida www.korpberget.se

PLACERING HOS OSS? KONTAKTA: Verksamhetschef Lars Karlsson Tel 0612-71 82 88 Mob 076-141 66 38 E-post: lasse@korpnastet.se Föreståndare Linda Dahlqvist Tel 070-251 89 31 E-post: linda.dahlqvist@korpberget.se

 

Punken 2021 Välkommen!

Lördagen den 6 sjätte November 2021 är det dags!

Nu är förberedelserna i full gång inför den stundande Punken på Korpberget. Startpunken är en återvändarhelg där det är tänkt att tolvstegs-kunskaper och bekantskaper ska förnyas och fördjupas.
Vi arbetar med programmet för dagen och allteftersom det går framåt kommer vi att uppdatera sidan med mer information, men planera gärna in för ett besök redan nu!

Registrera dig gärna i god tid
0612 – 71 82 80

Välkommen