Senaste nyheterna

Workshop för kvinnor – Stärk din självkänsla

Workshop för kvinnor – Stärk din självkänsla

4 dagar start måndag 18/11, 09.00 till torsdag 21/11 15.30.

Vi kommer att fokusera från ett kvinnligt perspektiv. Hur kan vi stärka oss på alla plan? Vi visar och tränar på att förbättra sin självkänsla? Träna på att sätta gränser. Du möter andra kvinnor med liknande insikter och problem. Lär dig strategier som skapar ökad tillit till andra. Värna om rätten till dina egna känslor. Bryt dina egna destruktiva mönster.

Vi undervisar om och har dialog kring:

• träna självkänslan

• att sätta gränser för sig själv och andra

• rätten till sig själv

• skapa ett bättre mående

• bli mer självständig

Pris: 2 000:- per person.

Kursledare

Britta Lussi, behandlingsterapeut  070-048 70 93

Kurslokal

Boja Groups lokal, Tullportsgatan 4, Härnösand.

Anmälan

Mail: info@korpberget.se

Telefon: 0612-71 82 80

Klicka här: Hämta PDF Inbjudan

Ny utbildning i samarbete med Valbo Behandlingshem

NYHET! Vi startar upp en ny utbildning i Sverige i samarbete med Valbo Behandlingshem.
Valbo-utbildning anordnar utbildning i MRT – Moral Reconation Therapy
29/10-1/11 2019 i Åby (utanför Norrköping) på Fredgagården.

MRT – MORAL RECONATION THERAPY
Utbildning i MRT – Moral Reconation Therapy.
Utbildningen riktar sig till dig som idag arbetar med missbruk- och beroendevård och där du möter människor som har en kriminell bakgrund. MRT är ett manualbaserat strukturerat behandlingsprogram för kriminalitet och tillhandahåller en helhetslösning för att möta och behandla kriminalitet.

MRT kommer från USA och har där stor evidens för effekt på behandling av kriminalitet och har fått evidens av SAMHSA, USA´s departement for Health and human service. Forskning visar att kriminalitet måste betraktas som en egen problematik och därför måste även särskilda behandlingsinsatser riktas mot att behandla de faktorer som ligger bakom det kriminella beteendet.

Under utbildningen kommer du att i teori och praktik få lära dig ett komplett behandlingsprogram och fullföljd utbildning leder till diplom som certifierad MRT behandlare. Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna implementera metoden i ditt vardagliga behandlingsarbete.

Gunilla Sandén, MRT-konsult genomförde utbildningen I Moral Reconation Therapy som har sitt ursprung i Memphis, Tennessee. Hon har sedan 2011 implementerat programmet vid ett antal behandlingsverksamheter.
Gunilla Sandén samarbetar nu med Korpbergets och Valbos behandlingscenter i behandling och utbildning och intensifierar utbildning och kursverksamhet genom det gemensamma bolaget MRT Sverige AB.

Mer info och bokning:
http://www.val-boutbildning.se/mrt-moral-reconation-therapy/

 

VÄLKOMMEN TILL PUNKEN 2019

Lördagen den 2:a November 2019 är det dags!

Nu är förberedelserna i full gång inför den stundande Punken på Korpberget. Startpunken är en återvändarhelg där det är tänkt att tolvstegskunskaper och bekantskaper ska förnyas och fördjupas.
Vi arbetar med programmet för dagen och allteftersom det går framåt kommer vi att uppdatera sidan med mer information, men planera gärna in för ett besök redan nu!

Registrera dig gärna i god tid
0612 – 71 82 80

Välkommen

Linda är vår nya föreståndare!

Linda Dahlqvist är ny föreståndare för Korpbergets behandlingshem.

Hon är utexaminerad socionom och har många års erfarenhet av arbete med människor som fastnat i missbruk och kriminalitet.

– Det är många nya intryck så här i början, men det känns väldigt roligt att vara på plats på Korpberget, säger Linda som tillträdde sin nya tjänst i början av juni 2019.

Närmast kommer Linda Dahlqvist från en tjänst hos Frivården i Sundsvall. I bagaget finns också bland annat två års erfarenhet från socialtjänsten.

Nu byter hon spår från arbete på myndighet till en tjänst som chef i privat behandlingsverksamhet, men betonar att hon inte kommer att arbeta som behandlare i sin nya roll.

– Mitt uppdrag är att sköta det administrativa arbetet som till exempel in- och utskrivningar. Och så ska jag hålla koll på regelverket så att vi gör det vi ska helt enkelt, att Korpberget alltid uppfyller alla de krav som ställs på en behandlingsverksamhet.

Linda Dahlqvist som beskriver sig som en strukturerad person som är van att arbeta med en hög stressnivå och att ta eget ansvar i arbetet.

Vad lockar med den här tjänsten och verksamheten?

– Jag älskar att jobba med människor och mitt fokus ligger alltid på att se möjligheter till förändring och på att hitta lösningar och det kommer jag att få göra på Korpberget.

Korpberget för sin del tycker att man har hittat en person vars utbildning, erfarenhet och egenskaper gör henne till en perfekt sammanhållande kraft i verksamheten.

– Linda är väldigt mjuk i sitt sätt, men också oerhört seriös och kunnig på de administrativa delarna av vår verksamhet och det är en väldigt bra kombination av kompetenser, säger Lasse Karlsson, marknads- och personalansvarig på Korpberget.

 

 

FAKTA

Linda Dahlqvist

ÅLDER 45

FAMILJ Sambo, son och två bonusdöttrar

BOR Utanför Sundsvall

GÖR Utbildad socionom, ny föreståndare på Korpberget från juni 2019.

Vuxna barnprogram

Vem är egentligen ett vuxet barn?
Vad innebär det att vara medberoende? Här förklarar vi kort hur vi ser på begreppen och hur vuxna barn-program på Korpberget är upplagt.

Vem är ett vuxet barn?
Ett vuxet barn är en person som vuxit upp i en familj med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller kronisk sjukdom. Av nödvändighet utvecklar barnet överlevnadsstrategier som i vuxen ålder ofta leder till dålig självkänsla och svårigheter att göra egna känslor och behov viktiga. Vissa bär på livslånga sår i form av skuld och skam. Många kompenserar sin kärleksbrist med att vara duktiga och högpresterande. Det är även vanligt att personen utvecklar olika typer av kemiska beroenden.

Vad är ett medberoende?
Alla som lever i nära kontakt med personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller kronisk sjukdom löper risk att utveckla ett medberoende. Det uppstår i familjer med missbruk men även bland professionella hjälpare. Medberoendet är efter förutsättningarna en naturlig, men problematisk, anpassningsreaktion där egna känslor och behov underordnas den sjukes. Den ursprungliga avsikten är att hjälpa men gradvis uppstår ett tvingande mönster som efterhand leder till kontrollförlust. Den medberoende blir i relation till den sjuke ofta både kontrollerande och möjliggörande och har historiskt betraktats som ett stort problem. Det är ett nedvärderande och skuldbeläggande synsätt som ibland smyger sig in i föreställningen om den medberoende även i våra dagar. Korpberget tar avstånd från en sådan definition av begreppet medberoende. För att frigöra sig behöver den medberoende hjälp utifrån. Centralt är att personen behöver göra egna känslor och behov viktiga, och på så vis återerövra egenvärde och självkänsla.

Vilka kommer till våra vuxna barn-veckor och hur är veckorna upplagda?
Till våra vuxna barn-veckor kommer människor från alla grupper i samhället.

• De som vuxit upp i dysfunktionella familjer och idag upplever problem som vuxna.
• De som idag lever i relationer med missbruk eller andra svåra livsproblem i äktenskap eller vänskapsrelationer.
• Personer inom hjälparyrken, till exempel socialtjänst och sjukvård, som utvecklat ett professionellt medberoende.

Deltagarna upplever det som en stor tillgång att man trots olikheterna i gruppen känner stor gemenskap och igenkännande. I en varm och stödjande atmosfär får deltagarna möjlighet att möta och bearbeta sina problem genom samtal, föreläsningar och många praktiska övningar.

Gå in på vår Kalender för mer information om när vi har våra vuxna barn-veckor.

Ålsta FHS i samarbete med Korpbergetbehandlingcenter AB utökar längden för för utbildningen Kvalificerad behandlingspedagog till 2 ÅR.

Behandlingspedagogutbildningen ger professionell kompetens till dig som arbetar, eller vill arbeta med behandling inom området missbruk och beroende problematik. Efter utbildningen har du kompetens att arbeta som behandlare på HVB hem, utslussboende, stödboende eller behandling inom öppenvård/ övriga sociala arbeten.
Vi ser ett växande behov på arbetsmarknaden av kompetent arbetskraft som Behandlings assistenter,behandlare/terapeut på olika typer av behandlingshem.
Det finns en stor efterfrågan på utbildad personal inom området behandling av människor med beroendeproblematik, en arbetskraft rustad för såväl offentliga verksamheter som för att arbeta i konkurrensutsatt verksamhet.
Det som utmärker utbildningens koncept är effektivitet, flexibelt lärande på distans och stark koppling till arbetslivet genom praktik och direkt samarbete med bransch.
Har du lång erfarenhet av arbete inom behandling kan vissa delar av kursutbudet valideras.
Utbildningen sker på distans med 16 obligatoriska träffar på skolan i Sundsvall under din studietid.
Du läser
  • Personlig utveckling/professionellt förhållningssätt
  • Beroendeprocessen
  • Kunskapsbaserad praktik och evidensbaserade metoder
  • Psykologi/psykisk ohälsa/samsjuklighet
  • Livsstilsfaktorer
  • Kris, Sorg och förlust
  • Socialrätt, dokumentation
  • Ledarskap och organisation
  • Etik och värdegrundsarbete
För dig som inte redan arbetar inom vård och omsorg/behandling krävs att du har praktik i 12 veckor.