Senaste nyheterna

Under närmare 35 år har vi behandlat 1000-tals drogberoende på Korpberget med mål att de ska bli drogfria.

Hos oss möts folk från Ystad till Kiruna för att bygga ett liv utan droger.
När Korpberget grundades i början av 1980-talet var det med övertygelsen att det finns vägar ut ur beroendet för alla människor. Med kärleksfull personal, väl beprövade metoder och en harmonisk miljö kan vi ge varje människa en ny chans till ett värdigt och bra liv, fritt från beroenden.

Ända sedan starten vilar Korpbergets behandlingar på 12-stegsfilosofin, men metoderna har under åren utvecklats och förfinats. Vi är stolta över att kunna visa mycket goda resultat. Till största delen beror det på vår personal, som är engagerad till 100 procent och finns där när det behövs. Många av dem har gjort samma resa. De vet hur det känns, vad som krävs och vad som fungerar.

Korpberget ligger naturskönt på Svanö mitt i Höga Kusten-området. Här lägger vi stor omvårdnad på att underhålla och förfina byggnader, lokaler och natur. Det är en del i vår behandling, att leva hållbart och långsiktigt.

Våra behandlingar går ut på att ge patienterna självinsikt och styrka att själva ta bra beslut och välja rätt vägar in i framtiden. Vi behandlar både beroendet och de bakomliggande orsakerna och ger metoder för att känna igen och hantera situationer som kan innebära risk för återfall.

Vi är framför allt kända för våra goda resultat när det gäller människor med alkohol- och/eller drogmissbruk, men våra metoder fungerar lika bra för andra typer av beroenden, till exempel spel-, sex- och matmissbruk eller tvångsmässigt och destruktivt användande av våld.

Vi kommer gärna och berättar/föreläser om våra metoder och resultat.

Mvh
Personalen Korpberget

www.korpberget.se •Tel 0612-71 82 80 • E-post info@korpberget.se

VÅR LOGOTYP
”Korpen följer den vita duvan som
visar den drogfria vägen!”

En del i vår logotyp som förenklat
förklarar hela vår pedagogik.

Boka plats: Vuxna barn-program 20 juni – 24 juni

Korpbergets fördjupade anhörigprogram/vuxna barn-program pågår i en vecka och ger stöd och hjälp för att förstå hur till exempel medberoendeproblematik och vuxna barn-problematik uppstår och fungerar och hur det kan brytas. Vuxna barn-problematik och medberoende kan uppstå hos människor som lever eller jobbar nära personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller kronisk sjukdom.

Börjar:
20 juni • 08:00 Slutar: 24 juni • 17:00
Plats: Korpberget Svanö 30
Lunde, 872 93 Sverige
Boka på: Telefon: 0612-718280
Webbplats: www.korpberget.se
Arrangör Korpberget, kontaktperson Peter Blyme
Telefon: 070 523 15 72
E-post: blyme@telia.com

Mer info om Vuxna Barn-program: https://www.korpberget.se/specialprogram/#vuxnabarn

Se vår kalender för kommande kortveckor

Vi kan med glädje informera att vi har börjat starta upp våra så kallade kortveckor igen och det finns fortfarande platser kvar.

Vi följer utvecklingen i samhället och Folkhälsomyndighetens rekommendationer noggrant och anpassar våra rutiner för att minimera riskerna att för eventuell smittspridning. Vi uppmanar även våra deltagare att vara uppmärksamma på eventuella symptom och att stanna hemma om ni är sjuka.

För mer information om när och vilka kortveckor vi har att erbjuda hänvisar vi till vår Kalender.

Vi vet vad som fungerar

När Korpbergets Behandlingshem grundades i början av 1980-talet var det med övertygelsen att det finns vägar ut ur beroendet för alla människor. Med kärleksfull personal, väl beprövade metoder och en harmonisk miljö kan vi ge varje människa en ny chans till ett värdigt och bra liv, fritt från beroenden. Ända sedan starten vilar Korpbergets behandlingar på 12-stegsfilosofin, men metoderna har under åren utvecklats och förfinats. Vi är stolta över att kunna visa mycket goda resultat. Till största delen beror det på vår personal, som är engagerad till 100 procent och finns där när det behövs. Många av dem har gjort samma resa. De vet hur det känns, vad som krävs och vad som fungerar.

Våra behandlingar går ut på att ge patienterna självinsikt och styrka att själva ta bra beslut och välja rätt vägar in i framtiden. Vi behandlar både beroendet och de bakomliggande orsakerna och ger metoder för att känna igen och hantera situationer som kan innebära risk för återfall. Vi är framför allt kända för våra goda resultat när det gäller människor med alkohol- och/eller drogmissbruk, men våra metoder fungerar lika bra för andra typer av beroenden, till exempel spel-, sex- och matmissbruk eller tvångsmässigt och destruktivt användande av våld.

Våra behandlingar

• Behandling män

• Behandling kvinnor

• Behandling unga män (Korpnästet)

• Abstinensbehandling

• Specialprogram

————————–

Korpberget är ett av Sveriges äldsta behandlingshem som bygger på 12-stegsfilosofin. Vårt mål är att göra människor med beroende friska och funktionella.

Fem bra saker med oss:
• Kompetent och engagerad personal
• Kärleksfullt klimat
• Lugn och harmonisk miljö
• Anpassade program efter beroende,
kön och ålder

• Vi kommer och hämtar upp över hela Sverige, Korpberget Pick Up.

Välkommen till Korpbergets behandlingscenter.

För mer information och frågor, ta kontakt med
Linda Dahlqvist, tel 0612 – 71 82 76, linda.dahlqvist@korpberget.se
Jan-Olof Öhlen, tel 073 – 80 83 474, janne@korpberget.se

MÅL: Ge grabbar en omstart i livet.

Korpnästets ungdomsbehandling för pojkar mellan 15-20 år erbjuder beprövade metoder för grabbar med begynnande missbruk och kriminalitet. Vårt grundkoncept bygger på daglig behandling i grupp för den enskilde, lektioner samt föreläsningar och redovisning av arbetsuppgifter redan i inledningen av behandlingen är en förutsättning för att nå ett bra resultat.

Vi arbetar kontinuerligt med varje individs bakomliggande orsaker till problematiken. Påverkansfaktorer är uppväxt, skolgång och miljö, dessa faktorer påverkar den enskilde individen olika i realtid. När vi diskuterar den enskildes behov i behandlargruppen så prioriteras dessa faktorerna speciellt.

Vi använder 12-stegs filosofin som värdegrund och ser till individens behov under hela behandlingstiden. Vi ger insikt till att den livsstil de valt leder till stora problem i livet. Vi använder studiematerial som Gunnar Bergströms bok ”Kriminalitet som livsstil” samt MRT (Moral Reconation Therapy).

Vår vision är att det ska finnas ett planerat innehåll under dygnets alla vakna timmar. En blandning av en teoretisk- och kognitiv del som pågår på förmiddagen och fysisk aktivitet under eftermiddagen. Även kvällen är schemalagd i form av gruppsittning innan dagen avslutas.

Vår erfarenhet är att när ungdomar med problem blir sysslolösa faller de in i gamla vanor att prata om brott och droger, detta oftast på grund av brist på alternativa samtalsämnen och allmän oro. Vi bemöter det med låg affektiv hållning gentemot den inskrivne ungdomen.

Det ingår också ADL träning i den dagliga verksamheten.

Det vi förväntar oss av individen inför en placering är att personen samtycker till att delta i vårt

behandlingsprogram. Motivationen

behöver ej vara hög, bara vi får ett medgivande till att följa behandlingsupplägget.

Ungdomar med ADHD fungerar utan medicin i vår tydliga struktur.

Vi erbjuder också anhörigprogram till ungdomarnas anhöriga där nätverket är en viktig aspekt för individens personlighetsutveckling.

OBS
Skola är ej aktuell på Korpnästet under de tre första månaderna, vi fokuserar på den ”viktigaste först problematiken” med droger och kriminalitet som behöver bearbetas för att nå ett tillfredställande behandlingsresultat.

MER INFORMATION:

Behandlingschef

Lars Karlsson

Tel 076 –141 66 38

E-post: lasse@korpberget.se

Bosse Johansson har lämnat oss!

Bo-Gunnar ”Bosse” Johansson född 1952-12-27  född och uppvuxen i Västerås på Stentorpet har idag med stor sorg och saknad lämnat oss. På Korpberget har Bosse varit anställd och sedermera delägare sedan många år tillbaka, hans intresse för rehabilitering av kriminella och beroende har genomsyrat hans engagemang på Korpberget och hans entreprenörsanda har varit till stort stöd för företaget i många år , han har dessutom varit starkt drivande till att behandlingsenheten Korpnästets ungdomsbehandling startat och bedrivs på Korpberget,  ungdomar har alltid funnits nära i Bosses tankar och hjärta. Hans fritid och tid med familjen och hjärtat för hans närmaste har alltid genomsyrat hans vakna tid,  extra tid har det alltid funnits för brottningssporten där han själv en gång i tiden tillbringade tid på ”mattan” och prispallar runt om i landet, numera var Bosse ordförande i Sundsvalls AIK och tidigare stark man i Brännans IF i Härnösand. Bosse var även verksam  i fältskytteklubben i Härnösand där han ofta tillbringade tid för vila och ro med sina kamrater. Han alltid varit en föreningsmänniska och väldigt driven i sitt arbete för andra människors hälsa och väl och det är med dessa minnen vi bevarar Bosses tid på jorden.

Våra tankar går närmast till familjen 

Samarbete med Ålsta Folkhögskola, 2-årig utbildning till ”kvalificerad behandlingspedagog”

Kursinnehåll Kvalificerad behandlingspedagog

Utbildningen är på heltid under 2 år med totalt 16 fysiska träffar förlagda på skolan i Sundsvall. De fysiska träffarna är obligatoriska och varje träff sker under 3 dagar (fredag-söndag). Övriga studier bedrivs genom det digitala verktyget Itslearning med olika typer av uppgifter.

Under utbildningen läser du

 • Beroendeprocessen
 • Behandlingsmetoder
 • Psykologi
 • Psykriatri
 • Samhällskulturer
 • Ledarskap och organisation
 • Formella regelverk
 • Kunskapsbaserad praktik och evidensbaserade metoder
 • Etik och värdegrundsarbete
 • Krishantering och sorgearbete

Praktik

Under utbildningen har du 12 veckors praktik. Detta för att få du ska få djupare förståelse för branschen, bli tryggare i din yrkesroll samtidigt som du knyter kontakter för att snabbare komma ut på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Om du redan arbetar inom vård och omsorg eller behandlingsområdet räknas det som din praktik.

Licens/behörighet

Förutom ett kursintyg med en förteckning över godkända delmoment på kursen erhåller du även licens/behörighet i följande utbildningar:

 • ADDIS
 • Krim
 • MI (Motivational interviewing)

Mer information: https://www.rvn.se/sv/Folkhogskolor/Alsta-Folkhogskola/Vara-kurser/manniska-och-samhalle/kvalificerad-behandlingspedagog/

Behandling Korpberget Primär män

När Korpberget grundades i början av 1980-talet var det med övertygelsen att det finns vägar ut ur beroendet för alla människor. Med kärleksfull personal, väl beprövade metoder och en harmonisk miljö kan vi ge varje människa en ny chans till ett värdigt och bra liv, fritt från beroenden.

Ända sedan starten vilar Korpbergets behandlingar på 12-stegsfilosofin, men metoderna har under åren utvecklats och förfinats. Vi är stolta över att kunna visa mycket goda resultat.

Till största delen beror det på vår personal, som är engagerad till 100 procent och finns där när det behövs. Många av dem har gjort samma resa. De vet hur det känns, vad som krävs och vad som fungerar.

Välkommen till Korpberget!

Korpbergets primärbehandling riktar sig till dig som:
• använder alkohol, illegala droger och/eller mediciner med negativa konsekvenser
• till följd av det har sociala, känslomässiga, fysiska eller mentala problem
• skadar dina nära och kära
• kanske har utvecklat en kriminell och destruktiv livsstil
• har någon annan typ av beroende, till exempel spel-, sex- eller matmissbruk eller tvångsmässigt och destruktivt användande av våld
• känner dig oförmögen att sluta, trots att du verkligen vill

PRIMÄRBEHANDLING MÄN

Korpbergets primärbehandling riktar sig till dig som är över 18 år. Behandlingen pågår minst sex veckor och som längst tre månader. Behandlingen varieras mellan lektioner, grupper, enskilda samtal och miljöterapeutiskt arbete och bedrivs på heltid.

På Korpberget finns tre boenden för män, med sammanlagt 25 platser.

Korpberget behandlar både beroendet och bakomliggande problem. Metoden bygger på en professionalisering av 12-stegsprogrammet, sammanvävt med Korpbergets samlade kunskaper och erfarenheter av beroende och besatthet.

Vi använder holistiska metoder som gestaltterapi, KBT, mindfulness, miljöterapi, nätverksterapi, familjeterapi och äventyrspedagogik.
Konkret handlar det om morgon- och kvällsmöten, föreläsningar, processgrupper, enskilda motiverande och terapeutiska samtal, eget 12-stegsarbete eller andra terapeutiskt utformade uppgifter och 12-stegsmöten utanför Korpberget.

Vi ägnar oss också åt fysiska aktiviteter och använder akupunktur, meditation och avslappning. Två dagar i veckan är det kreativt och praktiskt arbete. För att behandlingen ska vara effektiv är vi restriktiva mot sinnesförändrande mediciner under hela behandlingstiden.

————————–

Korpberget är ett av Sveriges äldsta behandlingshem som bygger på 12-stegsfilosofin. Vårt mål är att göra människor med beroende friska och funktionella.

Fem bra saker med oss:
• Kompetent och engagerad personal
• Kärleksfullt klimat
• Lugn och harmonisk miljö
• Anpassade program efter beroende,
kön och ålder

• Vi kommer och hämtar upp över hela Sverige, Korpberget Pick Up.

Välkommen till Korpberget.

För mer information och frågor, ta kontakt med
Linda Dahlqvist, tel 0612 – 71 82 76, linda.dahlqvist@korpberget.se
Jan-Olof Öhlen, tel 073 – 80 83 474, janne@korpberget.se

Rekordmånga avtalskunder hos Korpberget!

UPPDATERAD LISTA PÅ VÅRA AVTALSKUNDER!

Många kommuner i Sverige har avtal med Korpberget.
Nu hämtar vi upp placeringar med vår nya tjänst Pick up (vi hämtar i egen bil till placering)  känns säkert i Covid-19 tider, då slipper man bussar och tåg och onödig risk för smitta. Den placerade börjar processen mot ett nytt liv direkt i bilen med utbildad personal.

PÅ BILDEN: Linda Dahlqvist, Föreståndare för Korpberget

Tel: 0612 – 71 82 76, 070 251 89 31 E-post: linda.dahlqvist@korpberget.se

• Vår kontaktperson för avtal vuxna män och kvinnor och ungdom:
Jan-Olov Öhlén Mobil: 073-808 34 74 E-post: janne@korpberget.se

https://www.korpberget.se/wp-content/uploads/2019/06/k_linda-212x300.png

Följande kommuner har vi avtal med:

Avtal för Ungdom
Följande kommuner:
Aneby kommun
Arboga kommun
Arvidsjaurs kommun
Arvika kommun
Askersunds kommun
Avesta kommun
Bengtfors kommun
Bergs kommun
Bjuvs kommun
Bollebygds kommun
Bollnäs kommun
Borgholms kommun
Borlänge kommun
Borås kommun
Botkyrka kommun
Bromölla kommun
Bräcke kommun
Burlövs kommun
Båstads kommun
Dals-Eds kommun
Danderyds kommun
Degerfors kommun
Eda kommun
Eksjö kommun
Emmaboda
Enköpings kommun
Eslövs kommun
Essunga kommun
Fagersta kommun
Falkenbergs kommun
Falköpings kommun
Faluns kommun
Filipstads kommun
Flens kommun
Forshaga kommun
Gagnefs kommun
Gislaveds kommun
Gnosjö kommun
Gotlands kommun
Grums kommun
Gullspångs kommun
Habo kommun
Hagfors kommun
Hallsbergs kommun
Halmstads kommun
Hammarö kommun
Haninge kommun
Heby kommun
Hedemora kommun
Helsingborgs kommun
Herrljnga kommun
Hjo kommun
Hudiksvalls kommun
Hultsfreds kommun
Hylte kommun
Hällefors kommun
Härjedalens kommun
Härnösands kommun
Hässleholms kommun
Håbo kommun
Höganäs kommun
Högsby kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Jönköpings kommun
Kalix kommun
Kalmars kommun
Karlsborgs kommun
Karlskoga kommun
Karlskrona kommun
Karlstads kommun
Kils kommun
Klippans kommun
Knivsta kommun
Kramfors kommun
Kristianstads kommun
Kristinehamns kommun
Krokoms kommun
Kumlas kommun
Kungsörs kommun
Kävlinge kommun
Köpings kommun
Laholms kommun
Landskrona kommun
Laxå kommun
Lekebergs kommun
Lessebo kommun
Lidingö kommun
Lidköpings kommun
Lindesbergs kommun
Ljungbys kommun
Ljusdals kommun
Ljusnarsbergs kommun
Lomma kommun
Ludvikas kommun
Luleå kommun
Lunds kommun
lycksele kommun
Lysekils kommun
Malmö kommun
Malungs kommun
Mariestads kommun
Marks kommun
Markaryds kommun
Melleruds kommun
Motala kommun
Mullsjö kommun
Munkedals kommun
Munkfors kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nacka kommun
Nora kommun
Nordmalings kommun
Norrtälje kommun
Nybro kommun
Nykvarns kommun
Nynäshamns kommun
Nässjö kommun
Ockelbo kommun
Olofströms kommun
Osby kommun
Oskarshamns kommun
Ovanåkers kommun
Pajala kommun
Perstorps kommun
Piteå kommun
Ragunda kommun
Robersfors kommun
Ronneby kommun
Rättviks kommun
Sala kommun
Salems kommun
Sandvikens kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skinnskattebergs kommun
Skurups kommun
Skövde kommun
Smedjebackens kommun
Sollefteå kommun
Sollentuna kommun
Solna kommun
Sotenäs kommun
Staffanstorps kommun
Storfors kommun
Storumans kommun
Strömstad kommun
Sundbybergs kommun
Sundsvalls kommun
Sunne kommun
Surahammars kommun
Svalövs kommun
Svedala kommun
Svenljunga kommun
Säffle kommun
Säters kommun
Sävsjö kmmun
Söderhamns kommun
Söderköpings kommun
Södertälje kommun
Sölvesborgs kommun
Tanums kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Tierps kommun
Timrå kommun
Tingsryds kommun
Tomelilla kommun
Torsby kommun
Tranemo kommun
Tranås kommun
Trelleborgs kommun
Trollhättans kommun
Tyresö kommun
Täby kommun
Töreboda kommun
Umeå kommun
Uppsala kommun
Uppvidinge kommun
Vadsena kommun
Vaggeryds kommun
Valdemarsviks kommun
Vallentuna kommun
Varbergs kommun
Vaxholms kommun
Vellinge kommun
Vetlanda kommun
Vimmerby kommun
Vindelns kommun
Vänersborgs kommun
Vännäs kommun
Värmdö kommun
Värnamo kommun
Västerviks kommun
Växsjö kommun
Vårgårda kommun
Ystads kommun
Ånge kommun
Åre kommun
Årjängs kommun
Åstorps kommun
Åtvidabergs kommun
Älmhults kommun
Älvkarleby kommun
Älvsbyns kommun
Ängelholms kommun
Ödeshögs kommun
Örebro kommun
Örkelljunga kommun
Örnsköldsviks kommun
Östersunds kommun
Österåkers kommun
Östhammars kommun
Östa Göinge kommun
Överkalix
Övertorneå kommun

Avtal för vuxna män och kvinnor
Följande kommuner:
Ale kommun
Alingsås kommun
Arboga kommun
Arjeplogs kommun
Arvidsjaurs kommun
Arvika
Askersunds kommun
Avesta kommun
Bergs kommun
Bjurholms kommun
Bodens kommun
Bollebygds kommun
Bollnäs kommun
Borgholms kommun
Borlänge kommun
Botkyrka kommun
Boxholms kommun
Bräcke kommun
Danderyds Kommun
Degerfors kommun
Eda kommun
Ekerö kommun
Emmaboda kommun
Enköpings kommun
Eskilstuna kommun
Essunga kommun
Falköpings kommun
Faluns kommun
Filipstads kommun
Finspångs kommun
Flens Kommun
Forshaga kommun
Gagnefs kommun
Gnesta kommun
Gotland
Grums kommun
Gullspångs kommun
Gällivare kommun
Gävle kommun
Göteborgs kommun
Götene kommun
Hagfors kommun
Hallsbergs kommun
Hammarö kommun
Haninge kommun
Hedemora kommun
Herrljunga kommun
Hjo kommun
Hudiksvalls kommun
Hultsfreds kommun
Hällefors kommun
Härjedalens kommun
Härnösands kommun
Härryda kommun
Högsby kommun
Jokkmokk
Järfälla kommun
Kalix kommun
Kalmars kommun
Karlsborgs komun
Karlshamns kommun
Karlskoga kommun
Karlskrona kommun
Karlstads kommun
Katrineholms kommun
Kils kommun
Kinda kommun
Kiruna kommun
Knivsta kommun
Kramfors kommun
Kriminalvården
Kristinehamns kommun
Krokoms kommun
Kumla kommun
Kungsbacka kommun
Kungsörs kommun
Kungälvs kommun
Köpings kommun
Laxå kommun
Lekebergs kommun
Leksands kommun
Lerums kommun
Lidingö kommun
Lidköpings kommun
Lilla Edet
Lindesbergs kommun
Ljusdals kommun
Ljusnarsbergs kommun
Ludvika kommun
Luleå kommun
Lycksele kommun
Lysekils kommun
Malungs kommun
Mariestads kommun
Marks kommun
Melleruds kommun
Mjölby kommun
Motala kommun
Munkedals kommun
Munkfors kommun
Mölndals kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nacka kommun
Nora kommun
Nordanstigs kommun
Nordmarlings kommun
Norrköpings kommun
Norrtälje kommun
Nybro kommun
Nykvarns kommun
Nynäshamns kommun
Orsa kommun
Orust kommun
Oskarshamns kommun
Ovanåkers kommun
Pajala
Partille
Ragunda kommun
Robertfors kommun
Ronneby kommun
Rättviks kommun
Salems kommun
Sandvikens kommun
Sigtuna kommun
Skara kommun
Skövde kommun
Sollefteå kommun
Sollentuna kommun
Solna kommun
Sotenäs kommun
Stenungsunds kommun
Storfors kommun
Strängnäs kommun
Strömstads kommun
Strömsunds kommun
Sundbybergs kommun
Sundsvalls kommun
Sunne kommun
Surahammars kommun
Säffle kommun
Säters kommun
Söderhamns kommun
Söderköpings kommun
Sölvesborgs kommun
Tanums kommun
Tidaholms kommun
Timrå kommun
Tjörns kommun
Tobro kommun
Torsby kommun
Torsås kommun
Trollhättans kommun
Trosa Kommun
Tyresö kommun
Täby kommun
Töreboda kommun
Umeå kommun
Upplands-Bro
Uppsala kommun
Vadstena kommun
Valdemarsviks kommun
Vallentuna kommun
Vansbro kommun
Vara kommun
Vaxholms kommun
Vimmerby kommun
Vindelns kommun
Vingåkers kommun
Vänersborgs kommun
Vännäs kommun
Värmdö kommun
Västerviks kommun
Västerås stad
Vårgårda kommun
Ydre kommun
Älvdalens kommun
Älvkarlebys kommun
Åmål kommun
Ånge kommun
Åre kommun
Årjängs kommun
Åtvidabergs kommun
Öckerö kommun
Ödeshögs kommun
Örebro kommun
Örnsköldsviks kommun
Östersunds kommun
Österåkers kommun
Östhammars kommun