Childrens Program Sverige

Nyhet!

 Special programmet pågår under v.44 (höstlovet) 30/10-2/11

 

Korpberget och Childrens Program Sverige befäster sitt samarbete genom att erbjuda ett adekvat professionellt omsorgsfullt program för de sk ”glömda” barnen. 

 

Generellt talar vi om att anhöriga också påverkas av den som har problem i familjen med alkohol eller andra droger. Mer sällan talar däremot vi om hur barnen mår i familjer med missbruk eller beroende. Vi som arbetar inom behandling och rehabilitering vet att barn far illa i familjer där någon är beroende, men alltför många negligerar detta och kanske inte tror att de berörs så mycket av det som händer i deras barns vardag.

Vi pratar inte om att det finns problem. Det blir en förborgad hemlighet hos barnen. Inget man vågar prata om eftersom det är skamfyllt. Många vuxna gömmer sig bakom argument som ” de är ju så små och de kan inte ha märkt så mycket.

Men vi säger; det finns inga björnar som sover. De har varit vakna hela tiden!

 

Vi på Korpberget har länge försökt hitta den bästa hjälp även för barnen från dessa familjer och vi säger idag; den pusselbiten är den som saknas i vår behandling här på Korpberget.

Ett synsätt där vi har ett familjeorienterat perspektiv inom beroendevården.

 

Nu tar vi ett nytt kliv i vår omsorg och kommer att kunna erbjuda föräldrar i behandling hjälp och stöd även för deras yngre barn, i åldrarna 7-12 år, och det gör vi genom att möjliggöra Childrens Program. Ett förebyggande program för barn och den förälder som äger problemet som kommer att genomföras här på Korpberget.

Childrens Program är det forskat om och kommer ursprungligen från Hazelden Betty Ford Foundation i USA och har i Sverige bedrivits som ett pilotprojekt under tre års tid med mycket goda resultat.

 

Terapeuterna under veckan är : Lars Lewerth och Emil Lilja

 

 

 

Vill du veta mer om *Childrens Program, besök programmets hemsida www.childrensprogram.se

Korpberget behandlingscenter AB

Kontakt: Emil Lilja 0735-33 97 67

Mail: emil@korpberget.se