Grattis! Ytterligare två behandlare på Korpberget färdiga och examinerade i ADDIS ung – och vuxen, samt hela behandlargruppen i MRT.

ADDIS är ett strukturerat intervjuformulär som får fram en bedömning/diagnos av alkohol- och drogproblematik enligt ICD–10 och DSM-5:s diagnoskriterier. Med dessa kriterier kan man se om problemet handlar om ett skadligt bruk, beroende eller substansbrukssyndrom. Detta bedömningsinstrument är rekommenderat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende). Med ADDIS görs diagnostiska bedömningar som utforskar människors substansrelationer på djupet, som motiverar till förändring, utgör grund för kliniska diagnoser och relevanta stöd- eller behandlingsinsatser.

MRT Moral Reconation Therapy är ett program som riktar sig till klienter som behöver arbeta med värderingar, attityder och beteenden. Det finns flera olika förgreningar förutom grundprogrammet (Hur du ska fly från ditt fängelse), MRT ungdom, Rattfylleriprogram, Våld i nära relationer och Traumabearbetning för både kvinnor och män. Individuella samtal med KBT-inriktning. Föreläsningar och upphandling av ramavtal inom behandling.