Korpberget fyller 30 år

I september 1986 startade Torbjörn och Helena Fjellström Korpbergets första grupp som byggde på 12-stegsmetoden. Det var (såvitt vi vet) först i Sverige och det vill vi nu fira.
Därför bjuder vi nu in alla som har haft med Korpberget att göra under vår 30-åriga historia till jubielumsfestligheter lördag den 10 december. Vi välkomnar personal, inskrivna, anhöriga och remittenter, både tidigare och nuvarande.
Vi bjuder på flera tal, underhållning och lunch. Underhållningen står några av de nu inskrivna för och bland talarna finns de mångåriga före detta medarbetarna Bernt Berglund, Lars Sandén Warg och Eva Bystedt. Med stor sannolikhet kommer även Helena Fjellström att vara på plats.
– Scenen kommer att vara fri så vem som helst kan gå upp och säga några ord eller göra någonting, säger Korpbergets vd Jan-Olov Öhlén.