Korpberget kort och gott!

Korpberget är ett av Sveriges äldsta behandlingshem som bygger på 12-stegsprogrammet. Verksamheten har pågått sedan början av 1980-talet och har fortfarande förändring och utveckling som ledande principer. Korpberget ligger mycket naturskönt i Höga Kusten-området, på Svanö i Ångermanälven.

Våra enheter ligger samlade på en del av ön med anslutning till fastlandet och miljön är därför mycket harmonisk och fri från yttre störningar.

1986 integrerades 12-stegsfilosofin i det gestaltterapeutiska arbetssättet på Korpberget. Korpberget har sedan dess haft en ledande ställning, framför allt inom behandling av kemiskt beroende (narkomani och alkoholism) och kriminalitet.

I slutet av 1980-talet fick Korpberget stort stöd och uppmuntran av Daniel J. Anderson, som anses som en av grundarna av den så kallade Minnesotamodellen. Han blev något av en mentor för Korpbergets fortsatta utveckling.

Under åren har metoderna ständigt utvecklats och förfinats och lett till en mängd olika specialprogram för till exempel anhöriga, personer med kriminalitet som livsstil, män som utövar våld och kvinnor som utsätts för våld i nära relationer och därtill ett antal adekvata special program till förändring .

Ur Korpbergets samlade erfarenheter av behandling och utbildning har dysberoende-begreppet utvecklats där bland annat orsaken till beroende belyses och bearbetas.

All personal på Korpberget är helt eller delvis utbildade beroendeterapeuter.

2007 startades även Korpnästet, ett program för unga män med antisociala beteenden, kriminalitet och begynnande missbruk.

Samma år ombildades Korpberget till Korpbergets Behandlingscenter AB. 

Vårt boende

 

Primärbehandling män och

kvinnor i separata avdelningar

Korpbergets behandling syftar till att:

• Ge sjukdomsinsikt och hjälp till att bryta förnekelsen i beroendet.

• Ge kunskap och strategier för den känslomässiga bearbetningen.

• Ge strategier för att kunna leva nykter/drogfri en dag i taget.

• Ge insikt och kunskap i 12-stegs-programmet och sambandet mellan engagemang i självhjälpsrörelsen och ett liv med god livskvalitet.

• Påbörja arbetet med att återupprätta och nyskapa relationer till anhöriga och stödjande nätverk.

• Skapa medvetenhet om vikten av att fortsätta processen efter behandlingen, bland annat genom att skapa en livssituation som minimerar risken för återfall.

Behandlingen kan även ske i kombination med andra insatser, så kallad växelvård där behandlingen varvas med tid hemma.

.

Utöver primärbehandlingar så erbjuds fördjupad behandling och utslussbehandling på Svanö samt referensboende i

Härnösand i nära samarbete med Boja Group AB

——————————————-

När Korpberget grundades i början av 1980-talet var det med övertygelsen att det finns vägar ut ur beroendet för alla människor. Med kärleksfull personal, väl beprövade metoder och en harmonisk miljö kan vi ge varje människa en ny chans till ett värdigt och bra liv, fritt från beroenden. Mer information på vår hemsida www.korpberget.se

PLACERING HOS OSS?

KONTAKTA: Verksamhetschef Lars Karlsson Tel 0612-71 82 88 Mob 076-141 66 38 E-post: lasse@korpnastet.se Föreståndare Linda Dahlqvist Tel 070-251 89 31 E-post: linda.dahlqvist@korpberget.se