Korpberget närvarar på Socionomdagarna 18-19 okt

Korpberget behandlingscenter representeras under Socionomdagarna 18-19 oktober 2017 av Lars Karlsson och Peter Andersson