KORPBERGET söker Sveriges bästa föreståndare!

Som föreståndare kommer du att, tillsammans med övrig personal, ansvara för att bedriva en professionell behandling med hög rättssäkerhet. Ditt uppdrag som föreståndare innebär att omsätta lagens intentioner och gällande föreskrifter i praktiken, samt att kontinuerligt bevaka ny lagstiftning och nya författningar eller ändringar på området. Ditt ansvar är även att informera och uppdatera övrig personal inom området. Praktiskt klientarbete ingår också i tjänsten.