Korpberget startar ny utbildning

Korpberget behandlingscenter startar till hösten en ny utbildning för kvalificerade behandlingspedagoger.
Den ettåriga utbildningen ges av Ålsta folkhögskola i samarbete med Korpberget och har redan väckt stort intresse.
– Vi har inte ens hunnit marknadsföra oss och har ändå fått in 45 ansökningar på drygt två veckor – det är fantastiskt, säger Korpbergets vd Janne Öhlén.

Det finns ett växande behov av utbildad arbetskraft inom behandlingsområdet och det är bakgrunden till att den nya utbildningen nu startar.
Utbildningen, som kommer att ske på distans med Sundsvall som studieort, ska rusta eleverna för att arbeta med människor med beroendeproblematik i såväl offentliga verksamheter som i konkurrensutsatt verksamhet.
– Problemet har varit att den här typen av utbildningar inte varit studiemedelsberättigade, men i och med att den här utbildningen ligger under Ålsta folkhögskola så kan man få studiemedel och det innebär ju att många fler har möjlighet att söka, säger Janne Öhlén.
Utbildningen sker på distans med sex obligatoriska träffar under året.

Eleverna läser:

  • Personlig utveckling/professionellt förhållningssätt
  • Beroendeprocessen
  • Kunskapsbaserad praktik och evidensbaserade metoder
  • Psykologi/psykisk ohälsa/samsjuklighet
  • Livsstilsfaktorer
  • Kris, Sorg och förlust
  • Socialrätt, dokumentation
  • Ledarskap och organisation
  • Etik och värdegrundsarbete

Ålsta folkhögskola är huvudman för utbildningen, men Korpberget är delaktigt i alla utbildningsblock och får också läraransvar.
Utbildningens ska präglas av effektivitet, flexibelt lärande och en stark koppling till arbetslivet genom praktik.
Efter godkänd utbildning har eleverna kompetens att arbeta som exempelvis behandlare på HVB-hem, utslussboende, stödboende eller behandling inom öppenvård/övriga sociala arbeten.
Ambitionen inför lanseringen av utbildningen var att fylla 20–25 platser och det ser alltså ut som om det kommer att bli fullt. Janne Öhlén är mycket glad över det stora intresset och hoppas att Korpberget kan utveckla utbildningen ytterligare i framtiden.
– Vi vill ju starta en tvåårig yrkeshögskoleutbildning på det här området. Nu valde staten att inte satsa på vård- och omsorgsutbildningar i år, men på sikt hoppas vi att vi kan nå dit.

Läs mer om utbildningen på Ålsta folkhögskolas hemsida:
https://www.lvn.se/Folkhogskolor/Alsta-Folkhogskola/Vara-kurser/uppdragsutbildningar/kvalificerad-vard–och-omsorgspedagogbehandlare/