Korpboet – Fördjupad kvinnobehandling

Fördjupad kvinnobehandling, halvvägshus

Korpboets kvinnobehandling är fördjupande och syftar till att: återupprätta och läka familjerelationer, arbetsträna, skapa en meningsfull fritid, skapa rutiner och balans, bearbeta trauman, bearbeta livsstilsproblem som kriminalitet och destruktiva relationer, fördjupa arbetet i steg 4-12 i 12-stegsprogrammet.

VÄLKOMMEN TILL KORPBOET
Efter genomförd primärbehandling på Korpberget eller annan 12-stegs primärbehandling kan du gå vidare i fördjupad behandling, ett så kallat halvvägshus, där du både får mer eget ansvar och mer egen tid för tillfrisknande processer inklusive läkning. Under den här tiden ges du viktiga och realistiska möjligheter att bygga upp dina tankar och mål till ett nytt och sundare liv. Korpboets fördjupade behandling pågår i 3–6 månader.
NYHETER för Korpboet är att vi numera också tar emot kvinnor där det primära problemet är av annat slag än kemiskt beroende och kriminalitet. Det kan exempelvis vara ett återkommande problem med att inleda destruktiva kärleksrelationer där konsekvenserna blir förödande, det är många gånger en del av uppdragen från våra samarbetspartners från kommuner och Kriminalvård. Det är ofta en betydande orsak till fördjupande behandling och placering på Korpboet. Vi tar även emot kvinnor från andra behandlingshem, från kommuner och Kriminalvården.

LEDORD
”Den längsta resan är resan inåt”
DAG HAMMARSKJÖLD

BEHANDLINGEN
1. Korpboets behandling bygger på en professionalisering av 12-stegsprogrammet, specialanpassat för kvinnor.

2.Verksamheten bedrivs på Korpboet beläget i Härnösand eller i särskilda lokaler på Svanö. Behandlingen bygger på ett stort eget engagemang i tillfrisknandeprocessen. Känslan av att vara omhändertagen byts mot möjligheter att med professionellt stöd skapa en stabil vardag och ett nytt liv under eget ansvar där du stöttas i att tillfredsställa dina behov som kvinna och människa.

3. Några av inslagen i behandlingen är 12-stegsmöten, MRT, lektioner, processgrupper och praktiskt arbete hos någon av Korpboets samarbetspartners i en praktikplats. Deltagande i någon av Korpbergets specialprogram kan ingå, kontaktperson och Korpbergets behandlargrupp bedömer och kan välja mellan  anhörigs-, relations-  eller kriminalitetsprogram.

Den fördjupade behandlingen syftar till att: • återupprätta och läka familjerelationer • arbetsträna • skapa en meningsfull fritid • bygga rutiner och balans • hitta tillbaka till en sund livsstil • bearbeta trauman och sexuella övergrepp • trauma tapping technique  • bearbeta livsstilsproblem som kriminalitet

Våra fördelar: • Välutbildad personal • Specialprogram för anhöriga • Individuella program • Lugn och harmonisk miljö • regelbundenhet • Stor omsorg

INFORMATION/ PLATSBOKNING

Platsansvarig: Mona-Lisa Sving Mobil: 073-534 41 63 E-post: monalisa@korpberget.se

Personalchef: Lars Karlsson Tel 076 –141 66 38 E-post: lasse@korpberget.se

Korpboet Kvinnobehandling| Tel: 0612-71 82 80 | lasse@korpberget.se | www.korpberget.se/korpboet