Korpnästet godkändes vid oanmäld inspektion

I februari 2016 gjorde Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) en oanmäld inspektion av Korpnästet. I beslutet skriver IVO att man ”inte funnit några avvikelser när det gäller efterlevnad av tillståndet”.
Den här typen av inspektioner av HVB-hem ska ske minst två gånger per år, varav minst en ska vara oanmäld. Inspektionen var inriktad på hur behovet av trygghet och säkerhet tillgodoses för de boende när det gäller personal och bemanning, lokalernas utformning samt säkerhetsrutiner.
IVO konstaterar att det finns tillgång till den personal som behövs, lokaler av god kvalitet och väl implemeterade rutiner för att förebygga och hantera allvarliga händelser.

Läs hela beslutet här (pdf)