Kvalitetsindex för 2018 enligt SSIL

SSIL – För Vård och Omsorg genomför årligen kvalitetskontroller och har presenterat resultatet för 2018 års kvalitetsenkäter.
Medelbetyget för Korpbergets verksamhet ligger på 8.5