Ny KBT-resurs på Korpberget

Anna-Stina Klockhoff är utbildad Socionom och har grundläggande psykoterapiutbildning inom KBT. Förut arbetade hon inom socialtjänsten som socionom och oftast med människor som hade beroendeproblem.

Nu arbetar hon vissa dagar som konsult och terapeut på Korpberget och får använda sina kunskaper på ett meningsfullt och adekvat sätt. Hon arbetar även som kurator inom primärvården.

Vi ställer några frågor till Anna-Stina Klockhoff.

Hur är det att jobba på Korpberget?

–Det är givande att arbeta med både män och kvinnor som har trauman och beroendeproblem. Det ger mig själv en glädje och styrka att få hjälpa människor vidare i livet och att komma ut ur destruktiva beteenden. Med mina kunskaper får patienterna en djupare och mer fullvärdig behandling, Korpberget värnar om människan och hela familjesystemet.

Vad finns det för utmaningar i arbetet?

– En stor utmaning är att vara konkret och tydlig med vad som fungerar som läkning. En viktig ledstjärna i mitt arbete är att vara öppen i alla mina arbetsmoment, samt ärlig och närvarande . Prioritera att skapa förtroende mellan mig och patienten. Att ha ett nära samarbete med patientens ordinarie terapeut/ behandlare på Korpberget är mycket viktigt.

Hur går en behandling till?

– Vi jobbar i grupp utifrån KBT och traumabearbetning. Vi sitter tillsammans i grupp och genomför olika övningar för att enskilda inskrivna skall ges möjlighet att öppna sig till både tankar och känslor. Det ger möjlighet till insikt om deras egna problem och bearbetningsbehov, som till exempel uppväxt, relationer, svek och psykisk ohälsa. Vi arbetar i grupp där alla kommer till tals, och på så sätt får vi en tilltro och respekt för varandra. Det leder oftast till en tillfrisknande miljö där patienten får möjlighet att växa själsligt, psykiskt, och fysiskt.