Avtal med kommuner och kriminalvården i Sverige

Korpberget är ett av Sveriges äldsta behandlingshem som bygger på 12-stegsprogrammet. Verksamheten har pågått sedan början av 1980-talet och har fortfarande förändring och utveckling som ledande principer. Korpberget ligger mycket naturskönt i Höga Kusten-området, på Svanö i Ångermanälven.

Våra enheter ligger samlade på en del av ön och miljön är därför mycket harmonisk och fri från yttre störningar.

Vi har lång och god erfarenhet av att behandla personer med beroendeproblem.
De flesta som kommer till Korpberget missbrukar droger, alkohol och/eller mediciner, men behandlingen fungerar för alla typer av beroenden.

• Vi tar emot spel-, sex- och matmissbrukare samt personer som tvångsmässigt använder sig av våld eller kriminalitet.
• Korpberget har separata program för män och kvinnor samt en enhet för unga män under 20 år, Korpnästet. Vår behandling för kvinnor är tydligt separerad från män.

• Vi har också en särskild abstinensbehandling samt olika specialprogram.
• Vårt mål är att så kostnadseffektivt som möjligt hjälpa människor till ett beroendefritt liv med god livskvalitet för både dem själva och deras omgivning.

• För bästa resultat vill vi ha ett mycket nära samarbete med både klient/patient och uppdragsgivare.
• Tillsammans upprättar vi en individuell plan för klienten/patienten som vi sedan följer upp kontinuerligt.

• Behandlingen kan också ske i växelvård med andra insatser på hemorten.

Kontakta oss för mer information:

Föreståndare – Linda Dahlqvist
Mail: linda.dahlqvist@korpberget.se
Mob nr: 070-251 89 31

Behandlingschef – Jan- Olov Öhlen
Mail: janne@korpberget.se
Mob nr: 073-808 34 74

För platsförfrågan och information:
Lars Karlsson
Mail: lasse@korperget.se
Mob nr: 076-141 66 38

Korpberget Behandlingscenter, Svanö | Tel: 0612-71 82 80 | info@korpberget.se

 

STARTSIDA: www.korpberget.se

Vi har avtal med: www.korpberget.se/avtalskunder