Relationsveckor för män och kvinnor har bytt vecka!

Männens relationsvecka är bytt till vecka 16, 16 april – 20 april.

Och kvinnornas relationsvecka är bytt till vecka 21, 21 maj – 25 maj