En anställd vid mitt företag behöver göra en behandling som en del i en rehab-plan. Hur gör vi?

Kontakta Korpberget på telefon 0612-71 82 80. Därefter anordnas ett studiebesök på Korpberget för att alla inblandade skall vara väl informerade om vad en behandling på Korpberget innebär. Om alla är överens om att en behandling på Korpberget är en bra idé kan sedan personen skrivas in.