Under närmare 35 år har vi behandlat 1000-tals drogberoende på Korpberget med mål att de ska bli drogfria.

Hos oss möts folk från Ystad till Kiruna för att bygga ett liv utan droger.
När Korpberget grundades i början av 1980-talet var det med övertygelsen att det finns vägar ut ur beroendet för alla människor. Med kärleksfull personal, väl beprövade metoder och en harmonisk miljö kan vi ge varje människa en ny chans till ett värdigt och bra liv, fritt från beroenden.

Ända sedan starten vilar Korpbergets behandlingar på 12-stegsfilosofin, men metoderna har under åren utvecklats och förfinats. Vi är stolta över att kunna visa mycket goda resultat. Till största delen beror det på vår personal, som är engagerad till 100 procent och finns där när det behövs. Många av dem har gjort samma resa. De vet hur det känns, vad som krävs och vad som fungerar.

Korpberget ligger naturskönt på Svanö mitt i Höga Kusten-området. Här lägger vi stor omvårdnad på att underhålla och förfina byggnader, lokaler och natur. Det är en del i vår behandling, att leva hållbart och långsiktigt.

Våra behandlingar går ut på att ge patienterna självinsikt och styrka att själva ta bra beslut och välja rätt vägar in i framtiden. Vi behandlar både beroendet och de bakomliggande orsakerna och ger metoder för att känna igen och hantera situationer som kan innebära risk för återfall.

Vi är framför allt kända för våra goda resultat när det gäller människor med alkohol- och/eller drogmissbruk, men våra metoder fungerar lika bra för andra typer av beroenden, till exempel spel-, sex- och matmissbruk eller tvångsmässigt och destruktivt användande av våld.

Vi kommer gärna och berättar/föreläser om våra metoder och resultat.

Mvh
Personalen Korpberget

www.korpberget.se •Tel 0612-71 82 80 • E-post info@korpberget.se

VÅR LOGOTYP
”Korpen följer den vita duvan som
visar den drogfria vägen!”

En del i vår logotyp som förenklat
förklarar hela vår pedagogik.