Utbildning till Certifierad MRT-behandlare

Korpberget Behandlingscenter har haft utbildning för åtta behandlare till certifierade MRT-handledare 15-18/11. Gruppen är ledd och utbildad av MRT Sverige AB genom gruppledare Mona-Lisa Sving.

MRT är ett manualbaserat strukturerat behandlingsprogram för kriminalitet och tillhandahåller en helhetslösning för att möta och behandla kriminalitet.

Nyutexaminerade certifierade MRT handledare efter utbildning på Korpberget
På bilden ser du

Övre raden från vänster
Johan Hedberg
Billy Nilsson
Gibbe Woldu
Ali Reunanen

Nedre raden
Susanne Wretström
Mona Lisa Sving (gruppledare och certifierad utbildare MRT)
Karin Fredriksson
Git Johnsson
Therese Walter

Mona Lisa Sving, Korpberget (gruppledare och certifierad utbildare MRT)
Tel: 073-534 41 63 E-post: monalisa@korpberget.se

#MRT

#Korpberget

#MRT utbildare

Moral Reconation Therapy