Välkommen till Korpberget!

Korpberget är ett mångsidigt behandlingshem för män och kvinnor i natursköna Höga kusten-området. Vi startade 1986 med beroendevård och vi har alltid legat i framkant i arbetet med metoder som är omsorgsfulla och korrekta både för den som får behandling och anhöriga. Vår behandling för kvinnor är tydligt separerad från män. Metoderna är i grunden 12-stegsbehandling samt KBT, och det systematiska familjebehandlingsarbetet ligger Korpberget nära hjärtat.

Korpberget har alltid haft utveckling som ledstjärna och vi kan med stolthet meddela att vi har MRT (Moral Reconation Therapy) i behandlingsarbetet med dem som är placerade på Korpberget. MRT har vid studier i USA visat sig ha stark evidens och är väldigt omtyckt av de inskrivna. Vår personal ser också en stor fördel med att våra inskrivna är i MRT–processen och de inskrivna vittnar om en ihållande förändring efter programmets avslutande.

Korpberget erbjuder sedan en tid även ett sorgebearbetningsprogram redan i primärbehandling som ett led i denna strävan efter utveckling. Det har nämligen visat sig att en stor orsak till att människor använder destruktiva beteenden är för att själva försöka ”medicinera” sina förluster, och då visar sig alkohol, narkotika, spel med mera vara vanligt förekommande.

Korpberget är beläget i vackra Höga kusten-området mellan Kramfors och Härnösand. Hit reser man enkelt med bil. buss, tåg eller flyg.

NYHET!
Korpberget erbjuder numer även PICK UP. Det betyder att vi hämtar kunder ute i landets alla kommuner och skjutsar i bil till Korpberget för inskrivning. I samband med detta erbjuds även informationssamtal som kan underlätta den många gånger besvärliga vägen till behandlingshemmet. Att efter exempelvis avgiftning klara sig till inskrivning kan vara svårt och det är inte ovanligt att återfall sker i denna fas – med missad eller förskjuten placering och inskrivning som konsekvens.

Med PICK UP minimeras risken för att något går snett på vägen.

……………………………………………….

Den årliga undersökningen SSIL Kvalitetsindex ger Korpbergets Behandlingscenter snittet 8,5 på en 10-gradig skala. (2018)

…………………………………………….

För mer information kontakta:
Föreståndare – Linda Dahlqvist
Mail: linda.dahlqvist
@korpberget.se
Mob nr: 070-251 89 31

Behandlingschef – Jan- Olov Öhlen
Mail: janne@korpberget.se
Mob nr: 073-808 34 74

För platsförfrågan och information:
Behandlingschef Korpnästet
Lars Karlsson
Mob nr: 076-141 66 38
Korpberget Behandlingscenter, Svanö |  Tel: 0612-71 82 80 | info@korpberget.se