Vi kan hjälpa Sverige!

Korpbergets behandlingscenter har utvecklats med stora steg sedan starten i mitten av 80-talet och strävar efter en fortsatt ledande ställning inom beroendevården.

Ett hårdare Sverige kräver adekvata och fungerande metoder att behandla kriminalitet och beroende. I rådande ansträngda situation som samhället befinner sig i med gängkriminalitet och våld, så erbjuder vi beprövade metoder och stöttar samhällets totala insats i kampen mot just problemet med kriminalitet, Korpbergets kunskap och erfarenhetet att behandla den här målgruppen är kända. Vi har ett ”axplock” av adekvata och korrekta behandlingsmetoder. Välkommen att kontakta oss för vidare informationssamtal och besök gärna vår hemsida www.korpberget.se

Vi erbjuder professionaliserad 12-stegs behandling och KBT inriktade behandlingsmetoder med flera specialprogram under behandlingstiden. Individens sår till följd av beroende och uppväxt med bland annat trauman som kräver individanpassad behandling med omsorgsfulla metoder .

Metoder och specialprogram som vi erbjuder är följande:
• 12-stegs-behandling med föreläsningar, gruppsittningar och individuellt anpassade arbetsuppgifter.
• Anhörigprogram (erbjudes till anhöriga och närstående)
• KBT – Kognitiv beteendeterapi
• Kriminalitet som livsstil (kriminalitetsprogram)
• Samarbete med Avhopparverksamhet och behandling för dessa enskilda.
• MRT (Moral reconation therapy) (påverkans program som utmanar moraliska värderingar)
• Relationsprogram för våld i nära relationer (män med män) och (kvinnor med kvinnor)
• Motiverande samtal (MI) och andra metoder, som lågaffektivt bemötande, gruppterapi varvas framgångsrikt i samtalskontakten med den enskilde på Korpberget.
• Sorgebearbetningsprogram – det har visat sig att destruktiva beteenden ofta
har sitt ursprung i förluster av familj, kärlek och vänner och andra smärtsamma förluster i livet.
• Systematiskt familjearbete,
• Childrens program (Program för barnen som växt upp i dysfunktionella familjesystem där alkohol och andra droge förekommit och på så sätt berövat barnen den så viktiga behovs tillfredställelsen .

Vi får återkommande höga betyg i de årliga undersökningarna från SSIL, mötesplats för vårdköpare och vårdgivare.

Vi behandlar män, kvinnor och unga män. Kvinnor och män är separerade från varandra under behandlingen på Korpberget.

Vår miljö är unik, Korpberget är beläget mitt i vackra Högakusten-området. Vi har goda kommunikationer med tåg, flyg och E4, några mil ifrån Svanö, där Korpberget ligger vackert placerat.

Korpberget erbjuder numera och sedan en tid tillbaka även ”PICK UP” som är en tjänst där vi hämtar upp patienter i Sveriges alla kommuner. Vi hämtar upp på hemmaplan och behandlingen startar direkt, vi skjutsar till Korpberget i bil. Vis av erfarenhet är resan upp till behandling en stor prövning med risker för avhopp och återfall.

På vår hemsida hittar du mer information om oss och vad vi kan hjälpa till med
www.korpberget.se

KONTAKTPERSONER:

Christer Gustavsson,
föreståndare
Mail: christer@korpberget.se
Mob: 070 – 156 43 40

eller

Jan-Olov Öhlen,
marknadschef
Mail: janne@korpberget.se
Mob: 073-808 34 74