För uppdragsgivare

Korpberget är ett behandlingshem med lång och god erfarenhet av att behandla personer med beroendeproblem.
De flesta som kommer till Korpberget missbrukar droger, alkohol och/eller mediciner, men behandlingen fungerar för alla typer av beroenden.

Vi tar emot spel-, sex- och matmissbrukare samt personer som tvångsmässigt använder sig av våld eller kriminalitet.
Korpberget har separata program för män och kvinnor samt en enhet för unga män under 20 år, Korpnästet.

Vi har också en särskild motivations- och inslussavdelning (kallad ”MIA”) samt olika specialprogram.
Vårt mål är att så kostnadseffektivt som möjligt hjälpa människor till ett beroendefritt liv med god livskvalitet för både dem själva och deras omgivning.

För bästa resultat vill vi ha ett mycket nära samarbete med både klient/patient och uppdragsgivare.
Tillsammans upprättar vi en individuell plan för klienten/patienten som vi sedan följer upp kontinuerligt.

Behandlingen kan också ske i växelvård med andra insatser på hemorten.

Våra uppdragsgivare:

Socialtjänsten

Korpberget har i många år haft ramavtal och samarbetat med socialtjänsten i kommuner över hela landet.
Vi strävar efter att ha ett så nära samarbete som möjligt där vi tillsammans med uppdragsgivare och klient/patient upprättar en individuell plan som vi sedan kontinuerligt följer upp.

Innan ett beslut om placering ser vi gärna att du som handläggare och din klient/patient kommer på studiebesök så att klienten/patienten verkligen kan känna och uppleva vad Korpberget är och står för.
Vid behov kan vi ordna övernattning. Vid behov kan vi också besöka er i hemkommunen eller på annan institution för så kallat informationsbesök

Kriminalvården

Korpberget har samarbetat med Kriminalvården i cirka 25 år med mycket goda resultat. Vi har i alla år haft ramavtal och genomfört hundratals vård- och kontraktsvårdsvistelser.
Vi har ett mycket gott samarbete med flera anstalter och kan erbjuda de intagna olika specialupplägg. Har den intagne till exempel genomgått 12-stegsbehandling på anstalten kan han/hon gå direkt in i vår fördjupade behandling i så kallade halvvägshus. Vi har också lång erfarenhet av att upprätta kontraktsvårdsplaner. Innan ett beslut om placering ser vi gärna att du som handläggare och din klient kommer på studiebesök så att klienten verkligen kan känna vad Korpberget är och står för. Vid behov kan vi ordna övernattning.
Vi kan också komma till er och informera om vår verksamhet eller göra personliga besök på häkten och anstalter över hela landet.

Arbetsgivare/Företag

Har du en anställd med någon form av beroendeproblem?
Då kan Korpberget vara lösningen på dina, och framför allt din anställdes, problem.
Vi har under årens lopp med goda resultat arbetat en del på uppdrag direkt från arbetsgivare.
Som arbetsgivare har du idag rehabiliteringsansvar för dina anställda. Det kan tyckas betungande, men forskning kring olika EAP-program (Employee Assistant Program) visar att du som arbetsgivare vinner nio kronor för varje insatt krona.

Våra avtal med arbetsgivare kan se ut på olika sätt:

  • Arbetsgivaren tar hela kostnaden
  • Kostnaden delas mellan arbetsgivaren och socialtjänsten
  • Kostnaden delas mellan arbetsgivare, socialtjänsten och den beroende

Innan ett beslut om placering ser vi gärna att du som arbetsgivare och din anställde kommer på studiebesök så att ni verkligen kan känna vad Korpberget är och står för. Vid behov kan vi ordna övernattning.
Vi kan också ordna studiebesök på plats hos er.
Tillsammans med dig och din anställde lägger vi sedan upp en individuell plan och du får kontinuerlig återkoppling under behandlingstiden.

Vi kan också komma till dig och informera samtliga anställda på arbetsplatsen om beroendeproblematik o dyl, eller hjälpa dig att upprätta en handlingsplan för er alkohol- och drogpolicy.

Privatpersoner

En del människor med beroendeproblem vill av olika anledningar inte blanda in arbetsgivare, socialtjänsten eller andra myndigheter. Har du ekonomiska möjligheter att själv stå för kostnaderna för en behandling är du välkommen att kontakta oss på Korpberget. Under behandlingstiden har du rätt att bli sjukskriven.
Vi ser gärna att du först kommer på studiebesök så att du verkligen känner vad Korpberget är och står för. Vid behov kan vi ordna övernattning. Vi kan också ordna studiebesök hemma hos dig.
Tillsammans lägger vi sedan upp en individuell plan för din behandling.
En viktig grundprincip är att behandlingen sker i en helt drogfri miljö, vilket även innefattar sinnesförändrande mediciner.