Utslussbehandling

• Vår kontaktperson är:
Christer Gustafsson Renlid, Verksamhetschef för Korpberget
Tel: 070-156 43 40 E-post: christer@korpberget.se

Efter den fördjupade behandlingen finns möjlighet att fortsätta till Korpbergets utslussboende och sysselsättningsverksamhet. Du bor då i egen lägenhet med andrahandskontrakt på Svanö.

Du får en individuell utvecklingsplan som sträcker sig 6-12 månader. Inför övergången till utslussboendet guidas du till lämplig sysselsättning i samråd med Korpberget, remittent och arbetsförmedlingen. Sysselsättningen kan innebära studier, arbete, praktik eller annan sysselsättning som är väl lämpad för den enskilde.

Familjearbetet är prioriterat och barn/förälder-relationen bör vara i förgrunden för den placerade under utslussperioden. Även frågor rörande ekonomi och eget ansvar prioriteras, liksom friskvård. Efter avslutad utslussbehandling kan boendet lämpa sig väl som referensboende när du söker egen lägenhet på den öppna bostadsmarknaden.

Du deltar i Korpbergets eftervårdsgrupp varannan vecka och förväntas finna ett engagemang i 12-stegsrörelsens självhjälpsmöten. Du har dessutom möjlighet till enskilda samtal, parsamtal, terapi och annan konsultation samt till Korpbergets specialveckor.

Total drogfrihet gäller och urinprov och andra drogtester kommer att ske slumpvis och/eller vid misstanke om överträdelse.