Anhörigprogram

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde

Vecka 13. Under anhörigprogrammet träffar du andra människor i liknande situationer som din egen. Under ledning av professionella terapeuter pratar vi tillsammans om de problem...

Relationsprogram – män

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde

Vecka 15. Programmet vänder sig till män som utövar eller har utövat fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld i en nära relation. Grunden till detta går...

Anhörigprogram

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde

Vecka 17. Under anhörigprogrammet träffar du andra människor i liknande situationer som din egen. Under ledning av professionella terapeuter pratar vi tillsammans om de problem...

Fördjupande medberoende-program

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde

Vecka 19. Fördjupat anhörigprogram/fördjupande medberoende-program Korpbergets fördjupande anhörigprogram/vuxna barn-program pågår i 5 dagar och ger stöd och hjälp för att förstå hur till exempel medberoende-problematik...

Anhörigprogram

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde

Vecka 21. Under anhörigprogrammet träffar du andra människor i liknande situationer som din egen. Under ledning av professionella terapeuter pratar vi tillsammans om de problem...

Kriminalitetsprogram 2 – män

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde

Vecka 23. Erfarenheten visar tydligt att drogberoende och kriminalitet är intimt förknippade med varandra och att en kriminell livsstil är en drog i sig. Om...

Relationsprogram – kvinnor

Korpberget Korpberget Svanö 30, Lunde

Vecka 24. Programmet vänder sig till kvinnor som lever i eller har levt i destruktiva relationer med psykiskt och/eller fysiskt våld. Vi välkomnar deltagare med...