Referenser

Så här tycker några av våra uppdragsgivare:

 

”Kvalificerad missbruksbehandling med ett rikt innehåll och engagerad personal som har ett bra samarbete med socialtjänsten”

– Petra Puolakanaho, socialsekreterare i Hagfors

 

”Jag tycker att ni har en gedigen planering och behandling gällande helheten kring klienten. Er ambition känns ärlig och uppriktig.
Min erfarenhet är att Ni har ett otroligt trevligt bemötande mot både klienter och samarbetspartner.
Er miljö är fantastiskt rogivande.
Ni har goda resultat och goda referenser runt om i landet”

– Anki Aurell, socialsekreterare i Nässjö

 

”Korpnästet är ett av de mest seriösa HVB-hemmen i Sverige, som inte bara över en axel eller en snabb signal tar emot pojkar med särskilda behov. De är flexibla och öppna för alternativa lösningar för att ge en god vård. Jag kommer absolut att använda Korpnästet framöver för pojkar med särsklda behov”

– Christer Rönnholm, socialsekreterare i Enköping

 

Behandlingshemmens kvalitetsindex SSIL

SSIL Kvalitetsindex är en årlig intervjuundersökning av cirka 500 behandlingshem i hela Sverige. 14 000 intervjuer görs med remittenter/vårdköpare och undersökningen redovisas dels i betygsform, dels med frivilliga omdömen.
Korpbergets verksamheter får genomgående bra betyg i undersökningen. På en tiogradig skala får Korpberget (behandling män) medelbetyget 8,5, Korpboet (behandling kvinnor) 8,5 och Korpnästet (behandling unga män) 8,2.

Här är några röster om Korpberget och Korpnästet hämtade ur SSIL Kvalitetsindex 2016:
”Jag skulle vilja sätta en elva (11) i betyg om det gick. Det vi säger i ord gör vi i handling. Det är deras ledord”

”Klienten får jobba med sitt missbruk, sina känslor och kan ej smita undan. Klienterna är tvungna att ta tag i det”

”Det finns en tydlighet i vad man får och förväntar sig och de är duktiga på att få klienten att engagera sig, de är tydliga hela vägen”

”De är duktiga på att möta klienten där denne befinner sig, de gör individuella planeringar och de möter de problem som kan finnas”

”De har inget revirtänkande och man får inte känslan av att de vill hålla kvar klienten för att tjäna pengar, utan tvärtom, att det är för klientens skull”