Referenser

Så här tycker några av våra uppdragsgivare:

”Jag har som socialsekreterare placerat klienter på Korpberget sedan början av -90-talet. Man vet vad man får om man placerar på Korpberget. Framförallt tycker jag om att man har familjeperspektivet för ögonen. Superfin familjevecka och nu också möjlighet till deltagande i Childrens program.
Genom åren vet jag många som fått hjälp med början av sitt tillfrisknande på Korpberget!”

– Rosemarie Rask, socialsekreterare i Uppsala

”Kvalificerad missbruksbehandling med ett rikt innehåll och engagerad personal som har ett bra samarbete med socialtjänsten”

– Petra Puolakanaho, socialsekreterare i Hagfors

”Jag tycker att ni har en gedigen planering och behandling gällande helheten kring klienten. Er ambition känns ärlig och uppriktig.
Min erfarenhet är att Ni har ett otroligt trevligt bemötande mot både klienter och samarbetspartner.
Er miljö är fantastiskt rogivande.
Ni har goda resultat och goda referenser runt om i landet”

– Anki Aurell, socialsekreterare i Nässjö

”Korpnästet är ett av de mest seriösa HVB-hemmen i Sverige, som inte bara över en axel eller en snabb signal tar emot pojkar med särskilda behov. De är flexibla och öppna för alternativa lösningar för att ge en god vård. Jag kommer absolut att använda Korpnästet framöver för pojkar med särsklda behov”

– Christer Rönnholm, socialsekreterare i Enköping

Behandlingshemmens kvalitetsindex SSIL

SSIL Kvalitetsindex är en årlig intervjuundersökning av cirka 500 behandlingshem i hela Sverige. 14 000 intervjuer görs med remittenter/vårdköpare och undersökningen redovisas dels i betygsform, dels med frivilliga omdömen.

SIL kvalitetsindex 2020-21
SSIL har arbetat med kvalitetsenkäter/intervjuer sedan 1999.
På uppdrag av verksamheter har vi intervjuat ansvariga placerare
med syfte att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av verksamheter.
Data och information samlas in genom telefonintervjuer med ansvarig placerare.

Korpberget Behandlingscenter fick 2020-21 8,5 (skala 1-10) i medelbetyg

Här är några röster om Korpberget och Korpnästet hämtade ur SSIL Kvalitetsindex 2020:

”Arbetet fungerar alldeles utmärkt! De gör det som vi förväntar oss, på ett bra sätt. Vi har god kommunikation.”

”Den sociala kontrollen var väldigt bra.”

”Placeringen matchade utmärkt.”

”Omvårdnaden var mycket bra.”

”Starka sidor är motivationsarbetet, samt att de är bra på att rapportera när det händer
något.”

”Verksamheten hade bra koll. Jag var förvånad att det gick så bra, då klienten kom dit direkt efter anstalten.”

”Uppföljning och rapportering fungerade väldigt bra. Jag fick månadsrapporter och en
slutrapport efter avslutad placering. Kontaktpersonen och jag hade telefonkontakt och jag
pratade via telefon med klienten också. Utifrån avståndet var rapporteringen så bra den
kunde vara.”