Senaste nyheterna

Vi kan hjälpa Sverige!

Korpbergets behandlingscenter har utvecklats med stora steg sedan starten i mitten av 80-talet och strävar efter en fortsatt ledande ställning inom beroendevården.

Ett hårdare Sverige kräver adekvata och fungerande metoder att behandla kriminalitet och beroende. I rådande ansträngda situation som samhället befinner sig i med gängkriminalitet och våld, så erbjuder vi beprövade metoder och stöttar samhällets totala insats i kampen mot just problemet med kriminalitet, Korpbergets kunskap och erfarenhetet att behandla den här målgruppen är kända. Vi har ett ”axplock” av adekvata och korrekta behandlingsmetoder. Välkommen att kontakta oss för vidare informationssamtal och besök gärna vår hemsida www.korpberget.se

Vi erbjuder professionaliserad 12-stegs behandling och KBT inriktade behandlingsmetoder med flera specialprogram under behandlingstiden. Individens sår till följd av beroende och uppväxt med bland annat trauman som kräver individanpassad behandling med omsorgsfulla metoder .

Metoder och specialprogram som vi erbjuder är följande:
• 12-stegs-behandling med föreläsningar, gruppsittningar och individuellt anpassade arbetsuppgifter.
• Anhörigprogram (erbjudes till anhöriga och närstående)
• KBT – Kognitiv beteendeterapi
• Kriminalitet som livsstil (kriminalitetsprogram)
• Samarbete med Avhopparverksamhet och behandling för dessa enskilda.
• MRT (Moral reconation therapy) (påverkans program som utmanar moraliska värderingar)
• Relationsprogram för våld i nära relationer (män med män) och (kvinnor med kvinnor)
• Motiverande samtal (MI) och andra metoder, som lågaffektivt bemötande, gruppterapi varvas framgångsrikt i samtalskontakten med den enskilde på Korpberget.
• Sorgebearbetningsprogram – det har visat sig att destruktiva beteenden ofta
har sitt ursprung i förluster av familj, kärlek och vänner och andra smärtsamma förluster i livet.
• Systematiskt familjearbete,
• Childrens program (Program för barnen som växt upp i dysfunktionella familjesystem där alkohol och andra droge förekommit och på så sätt berövat barnen den så viktiga behovs tillfredställelsen .

Vi får återkommande höga betyg i de årliga undersökningarna från SSIL, mötesplats för vårdköpare och vårdgivare.

Vi behandlar män, kvinnor och unga män. Kvinnor och män är separerade från varandra under behandlingen på Korpberget.

Vår miljö är unik, Korpberget är beläget mitt i vackra Högakusten-området. Vi har goda kommunikationer med tåg, flyg och E4, några mil ifrån Svanö, där Korpberget ligger vackert placerat.

Korpberget erbjuder numera och sedan en tid tillbaka även ”PICK UP” som är en tjänst där vi hämtar upp patienter i Sveriges alla kommuner. Vi hämtar upp på hemmaplan och behandlingen startar direkt, vi skjutsar till Korpberget i bil. Vis av erfarenhet är resan upp till behandling en stor prövning med risker för avhopp och återfall.

På vår hemsida hittar du mer information om oss och vad vi kan hjälpa till med
www.korpberget.se

KONTAKTPERSONER:

Christer Gustavsson,
föreståndare
Mail: christer@korpberget.se
Mob: 070 – 156 43 40

eller

Jan-Olov Öhlen,
marknadschef
Mail: janne@korpberget.se
Mob: 073-808 34 74

Det var ett tag sedan vi sågs!

Livet på Korpbergets behandlingscenter går vidare och vi har utvecklats med stora steg sedan starten i mitten av 80-talet. Det är det vi vill berätta om i det här brevet.

Vi erbjuder numera en utvecklad 12-stegs behandling där individens sår till följd av missbruk och uppväxt kräver individanpassad adekvat behandling.

De här metoderna har vi i vår ”verktygslåda”
• 12-stegs-behandling
• 12 steg och 12 traditioner
• KBT – Kognitiv beteendeterapi
• Kriminalitet som livsstil
• MRT (Moral reconation therapy)
• Relationsprogram för våld i nära relationer
• Motiverande samtal (MI) och andra metoder, som lågaffektivt bemötande, varvas framgångsrikt i samtalskontakter på Korpberget.
• Sorgebearbetningsprogram – det har visat sig att destruktiva beteenden ofta
bottnar i förluster av familj, kärlek och vänner.
• Systematiskt familjearbete, Childrens program med mera.

Vi får höga betyg i de årliga undersökningarna från SSIL, mötesplats för vårdköpare och vårdgivare.

Vi behandlar män, kvinnor och unga män. Kvinnor och män är separerade från varandra.

Vår miljö är unik, mitt i Höga kusten på en ö. Vi har goda kommunikationer med tåg, flyg och E4, några mil ifrån Svanö, där Korpberget ligger vackert placerat.

NYHET
Korpberget erbjuder numera även ”PICK UP” som är en ny tjänst där vi hämtar upp patienter i Sveriges alla kommuner. Vi hämtar upp på hemmaplan och behandlingen startar direkt, vi skjutsar till Korpberget i bil. Vis av erfarenhet är resan upp till behandlingen kollektivt en stor prövning med risker för avhopp och återfall.

På vår hemsida hittar du mer information om oss och vad vi kan hjälpa till med
www.korpberget.se

KONTAKTA:

Christer Gustavsson,
Verksamhetschef
Mail: christer@korpberget.se
Mob: 070 – 156 43 40

Childrens Program hos Korpberget

• Vår kontaktperson är:
Emil Lilja Mobil: 073 – 533 97 67 E-post: emil@korpberget.se

”Childrens Program är ett nytt förebyggande stödprogram för barn 7-12 år som vuxit upp i missbruksmiljö och som kombinerar barngrupp och föräldragrupp. Det pågår under fyra dagar i följd. De första två dagarna får barnen lära sig om beroendesjukdomen och bearbeta sin egen upplevelse av sin förälders missbruk. Dag tre och fyra deltar föräldern som missbrukat och tagit hjälp för sitt beroende med en nykterhetstid om minst 30 dagar. Barn och föräldrar får mötas och arbeta tillsammans. Childrens Program har barnet i fokus och stärker relationen mellan barn och förälder. Förutom att det förebygger att barnet utvecklar egna problem under uppväxt och i vuxen ålder, fungerar programmet också som ett föräldraskapsstöd.

Childrens Program vilar på 12-stegsprogrammet och är utvecklat på Betty Ford Center i USA. Det har använts framgångsrikt i USA under mer än 40 år.

Sedan 2020 finns detta förebyggande program på Korpberget där några av våra terapeuter utbildat och certifierat sig och har rättigheten att genomföra programmet. En fantastisk möjlighet för att befria barnen från skuld och skam och en fin gåva att ge sitt barn.”

Mer information hittar du på www.childrensprogram.se

Ny KBT-resurs på Korpberget

Anna-Stina Klockhoff är utbildad Socionom och har grundläggande psykoterapiutbildning inom KBT. Förut arbetade hon inom socialtjänsten som socionom och oftast med människor som hade beroendeproblem.

Nu arbetar hon vissa dagar som konsult och terapeut på Korpberget och får använda sina kunskaper på ett meningsfullt och adekvat sätt. Hon arbetar även som kurator inom primärvården.

Vi ställer några frågor till Anna-Stina Klockhoff.

Hur är det att jobba på Korpberget?

–Det är givande att arbeta med både män och kvinnor som har trauman och beroendeproblem. Det ger mig själv en glädje och styrka att få hjälpa människor vidare i livet och att komma ut ur destruktiva beteenden. Med mina kunskaper får patienterna en djupare och mer fullvärdig behandling, Korpberget värnar om människan och hela familjesystemet.

Vad finns det för utmaningar i arbetet?

– En stor utmaning är att vara konkret och tydlig med vad som fungerar som läkning. En viktig ledstjärna i mitt arbete är att vara öppen i alla mina arbetsmoment, samt ärlig och närvarande . Prioritera att skapa förtroende mellan mig och patienten. Att ha ett nära samarbete med patientens ordinarie terapeut/ behandlare på Korpberget är mycket viktigt.

Hur går en behandling till?

– Vi jobbar i grupp utifrån KBT och traumabearbetning. Vi sitter tillsammans i grupp och genomför olika övningar för att enskilda inskrivna skall ges möjlighet att öppna sig till både tankar och känslor. Det ger möjlighet till insikt om deras egna problem och bearbetningsbehov, som till exempel uppväxt, relationer, svek och psykisk ohälsa. Vi arbetar i grupp där alla kommer till tals, och på så sätt får vi en tilltro och respekt för varandra. Det leder oftast till en tillfrisknande miljö där patienten får möjlighet att växa själsligt, psykiskt, och fysiskt.

Reportage om Korpberget

Särtryck från tidningen Omtanke nr 5 2022

NYHET Tidningen Omtanke har 4 sidor om Korpberget i sitt senaste nummer

Viktigt att se till helheten i beroendevård
Korpberget Behandlingscenter ligger naturskönt i Höga Kusten på Svanö. En lugn och harmonisk plats kan behövas om man behöver jobba med sig själv för att bli nykter och drogfri. Genom ett holistiskt synsätt behandlas både beroendet och bakomliggande problem där det första steget är att få insikt om att beroende är en sjukdom.
TEXT JENNY FORS

Läs hela reportaget

Klicka på länken

Tidningen Omtanke

Vi vet vad som fungerar!

När Korpberget grundades i början av 1980-talet var det med övertygelsen att det finns vägar ut ur beroendet för alla människor. Med kärleksfull personal, väl beprövade metoder och en harmonisk miljö kan vi ge varje människa en ny chans till ett värdigt och bra liv, fritt från beroenden.

Ända sedan starten vilar Korpbergets behandlingar på 12-stegsfilosofin, men metoderna har under åren utvecklats och förfinats. Vi är stolta över att kunna visa mycket goda behandlingsresultat.

Till största delen beror det på vår personal, som är engagerad till 100 procent och finns där när det behövs. Många av dem har gjort samma resa. De vet hur det känns, vad som krävs och vad som fungerar.

Våra behandlingar går ut på att ge patienterna självinsikt och styrka att själva ta bra beslut och välja rätt vägar in i framtiden. Vi behandlar både beroendet och de bakomliggande orsakerna och ger metoder för att känna igen och hantera situationer som kan innebära risk för återfall.

Vi är framför allt kända för våra goda resultat när det gäller människor med alkohol- och/eller drogmissbruk, men våra metoder fungerar lika bra för andra typer av beroenden, till exempel spel-, sex- och matmissbruk eller tvångsmässigt och destruktivt användande av våld.


Korpberget

Tel 0612-71 82 80

E-post info@korpberget.se

Tf. föreståndare
Christer Gustafsson Renlid
Tel: 070-156 43 40
christer@korpberget.se

Behandlingschef
Emil Lilja
Tel 073-533 97 67
emil@korpberget.se

Sommarhälsning från Korpberget

Vi vill tacka för året som gått och samtidigt passa på att önska er en fin och härlig sommar!

Vi arbetar med adekvat och omsorgsfull behandling för män, kvinnor och unga män med beroendeproblem. Vår verksamhet är i ständig utveckling och vår omsorgsfulla och alltid korrekta personal ser fram emot vidare samarbete med er.

Korpberget visar upp goda betyg i mätningen kvalitetsindex som SSIL årligen utför. SSIL Kvalitetsindex, medelbetyg: Mansbehandling 8,4 (2021/2022) Kvinnobehandling 8,8 (2021/2022) Unga Män Behandling 8,2 (2021/2022) Personalen på Korpberget

 För information och placeringar på Korpberget och Korpboet Kontakta oss!

0612-71 82 80 / 076-141 66 38 / 070-156 43 40

Ny tf. föreståndare för Korpberget

Korpberget har rekryterat Christer Gustafsson Renlid till ny tf. föreståndare för Korpberget och Korpboet.

Vem är du?
– Jag är en tvåbarnsfar på 55 år. Jag har inte växt upp med någon silversked i munnen. Jag tog mig an
livet och och insåg att utbildning och kunskap var vägen framåt. Jag arbetade åtta år med ungdomar på Maria ungdom (Region Stockholm) i Stockholm samt två år på ett SIS-hem * * (Hammargården). Jag utbildade mig därefter till jurist och arbetade sju år på två olika advokatbyråer. Jag har även varit ansvarig för en tidning åt KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) och mötte där många människor som tillfrisknat efter 12- stegsbehandling. Jag har under lång tid haft en utpräglad längtan efter att få arbeta med människor och vara med att bidra till läkning och utveckling.

– Den senaste utmaningen är att få vara med att utveckla verksamheten på Korpberget. Korpberget behandlingscenter AB kontaktade mig för ett år sedan om en tjänst som verksamhetsutvecklare, när tjänsten senare som föreståndare blev aktuell upp så sökte jag direkt. Jag är nu tf. föreståndare och ska med vår duktiga personal fortsätta utveckla Korpbergets adekvata och omsorgsfulla behandlingsarbete mot framtiden.

Vad händer hos Korpberget?
– Det är viktigt för Korpberget att fortsätta driva på utvecklingen inom beroendevården. Dela med sig av 35 års erfarenhet och kunskap av behandling fri från narkotikaklassade och sinnesförändrande läkemedel. Korpberget har goda samarbeten och flera avtal med många av Sveriges kommuner, arbetsgivare och kriminalvård.

Ledord för Korpberget?
–Vi jobbar inte kortsiktig utan blickar alltid framåt. Vår målsättning är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra patienter / klienter. Att hela tiden förfina våra metoder med patienten/ klienten och tillfrisknande i fokus. Kärlek- Omsorg – Gemenskap är de ledord vi förmedlar till alla som vill komma till oss och de som är här känner redan till det.

Något du vill tillägga?
–Jag ogillar orättvisor och har under lång tid haft en utpräglad längtan efter att få arbeta med människor och vara med att bidra till läkning och utveckling.

 

Christer Gustafsson Renlid

Tf. föreståndare för Korpberget

Tel: 070-156 43 40

E-post: christer@korpberget.se

** SiS är en förkortning för Statens institutionsstyrelse., en myndighet som hjälper barn och vuxna som har svåra problem, vårdar barn och ungdomar mellan 12 och 21 år och vuxna som missbrukar narkotika eller alkohol.

Vuxna barn-program med Peter Blyme

Start 9 maj tom 13 maj/ Vecka 19

Vuxna barn-program/Fördjupat anhörigprogram

Korpbergets fördjupade anhörigprogram/vuxna barn-program pågår i 5 dagar och ger stöd och hjälp för att förstå hur till exempel medberoendeproblematik och vuxna barn-problematik uppstår och fungerar och hur det kan brytas. Vuxna barn-problematik och medberoende kan uppstå hos människor som lever eller jobbar nära personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller kronisk sjukdom.

Läs mer om vuxna barn-programmet här >>

Korpberget kort och gott!

Korpberget är ett av Sveriges äldsta behandlingshem som bygger på 12-stegsprogrammet. Verksamheten har pågått sedan början av 1980-talet och har fortfarande förändring och utveckling som ledande principer. Korpberget ligger mycket naturskönt i Höga Kusten-området, på Svanö i Ångermanälven.

Våra enheter ligger samlade på en del av ön med anslutning till fastlandet och miljön är därför mycket harmonisk och fri från yttre störningar.

1986 integrerades 12-stegsfilosofin i det gestaltterapeutiska arbetssättet på Korpberget. Korpberget har sedan dess haft en ledande ställning, framför allt inom behandling av kemiskt beroende (narkomani och alkoholism) och kriminalitet.

I slutet av 1980-talet fick Korpberget stort stöd och uppmuntran av Daniel J. Anderson, som anses som en av grundarna av den så kallade Minnesotamodellen. Han blev något av en mentor för Korpbergets fortsatta utveckling.

Under åren har metoderna ständigt utvecklats och förfinats och lett till en mängd olika specialprogram för till exempel anhöriga, personer med kriminalitet som livsstil, män som utövar våld och kvinnor som utsätts för våld i nära relationer och därtill ett antal adekvata special program till förändring .

Ur Korpbergets samlade erfarenheter av behandling och utbildning har dysberoende-begreppet utvecklats där bland annat orsaken till beroende belyses och bearbetas.

All personal på Korpberget är helt eller delvis utbildade beroendeterapeuter.

2007 startades även Korpnästet, ett program för unga män med antisociala beteenden, kriminalitet och begynnande missbruk.

Samma år ombildades Korpberget till Korpbergets Behandlingscenter AB. 

Vårt boende

 

Primärbehandling män och

kvinnor i separata avdelningar

Korpbergets behandling syftar till att:

• Ge sjukdomsinsikt och hjälp till att bryta förnekelsen i beroendet.

• Ge kunskap och strategier för den känslomässiga bearbetningen.

• Ge strategier för att kunna leva nykter/drogfri en dag i taget.

• Ge insikt och kunskap i 12-stegs-programmet och sambandet mellan engagemang i självhjälpsrörelsen och ett liv med god livskvalitet.

• Påbörja arbetet med att återupprätta och nyskapa relationer till anhöriga och stödjande nätverk.

• Skapa medvetenhet om vikten av att fortsätta processen efter behandlingen, bland annat genom att skapa en livssituation som minimerar risken för återfall.

Behandlingen kan även ske i kombination med andra insatser, så kallad växelvård där behandlingen varvas med tid hemma.

.

Utöver primärbehandlingar så erbjuds fördjupad behandling och utslussbehandling på Svanö samt referensboende i

Härnösand i nära samarbete med Boja Group AB

——————————————-

När Korpberget grundades i början av 1980-talet var det med övertygelsen att det finns vägar ut ur beroendet för alla människor. Med kärleksfull personal, väl beprövade metoder och en harmonisk miljö kan vi ge varje människa en ny chans till ett värdigt och bra liv, fritt från beroenden. Mer information på vår hemsida www.korpberget.se

PLACERING HOS OSS?

KONTAKTA: Verksamhetschef Lars Karlsson Tel 0612-71 82 88 Mob 076-141 66 38 E-post: lasse@korpnastet.se Föreståndare Linda Dahlqvist Tel 070-251 89 31 E-post: linda.dahlqvist@korpberget.se