Senaste nyheterna

Vuxna barn-program med Peter Blyme

Start 9 maj tom 13 maj/ Vecka 19

Vuxna barn-program/Fördjupat anhörigprogram

Korpbergets fördjupade anhörigprogram/vuxna barn-program pågår i 5 dagar och ger stöd och hjälp för att förstå hur till exempel medberoendeproblematik och vuxna barn-problematik uppstår och fungerar och hur det kan brytas. Vuxna barn-problematik och medberoende kan uppstå hos människor som lever eller jobbar nära personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller kronisk sjukdom.

Läs mer om vuxna barn-programmet här >>

Korpberget kort och gott!

Korpberget är ett av Sveriges äldsta behandlingshem som bygger på 12-stegsprogrammet. Verksamheten har pågått sedan början av 1980-talet och har fortfarande förändring och utveckling som ledande principer. Korpberget ligger mycket naturskönt i Höga Kusten-området, på Svanö i Ångermanälven.

Våra enheter ligger samlade på en del av ön med anslutning till fastlandet och miljön är därför mycket harmonisk och fri från yttre störningar.

1986 integrerades 12-stegsfilosofin i det gestaltterapeutiska arbetssättet på Korpberget. Korpberget har sedan dess haft en ledande ställning, framför allt inom behandling av kemiskt beroende (narkomani och alkoholism) och kriminalitet.

I slutet av 1980-talet fick Korpberget stort stöd och uppmuntran av Daniel J. Anderson, som anses som en av grundarna av den så kallade Minnesotamodellen. Han blev något av en mentor för Korpbergets fortsatta utveckling.

Under åren har metoderna ständigt utvecklats och förfinats och lett till en mängd olika specialprogram för till exempel anhöriga, personer med kriminalitet som livsstil, män som utövar våld och kvinnor som utsätts för våld i nära relationer och därtill ett antal adekvata special program till förändring .

Ur Korpbergets samlade erfarenheter av behandling och utbildning har dysberoende-begreppet utvecklats där bland annat orsaken till beroende belyses och bearbetas.

All personal på Korpberget är helt eller delvis utbildade beroendeterapeuter.

2007 startades även Korpnästet, ett program för unga män med antisociala beteenden, kriminalitet och begynnande missbruk.

Samma år ombildades Korpberget till Korpbergets Behandlingscenter AB. 

Vårt boende

 

Primärbehandling män och

kvinnor i separata avdelningar

Korpbergets behandling syftar till att:

• Ge sjukdomsinsikt och hjälp till att bryta förnekelsen i beroendet.

• Ge kunskap och strategier för den känslomässiga bearbetningen.

• Ge strategier för att kunna leva nykter/drogfri en dag i taget.

• Ge insikt och kunskap i 12-stegs-programmet och sambandet mellan engagemang i självhjälpsrörelsen och ett liv med god livskvalitet.

• Påbörja arbetet med att återupprätta och nyskapa relationer till anhöriga och stödjande nätverk.

• Skapa medvetenhet om vikten av att fortsätta processen efter behandlingen, bland annat genom att skapa en livssituation som minimerar risken för återfall.

Behandlingen kan även ske i kombination med andra insatser, så kallad växelvård där behandlingen varvas med tid hemma.

.

Utöver primärbehandlingar så erbjuds fördjupad behandling och utslussbehandling på Svanö samt referensboende i

Härnösand i nära samarbete med Boja Group AB

——————————————-

När Korpberget grundades i början av 1980-talet var det med övertygelsen att det finns vägar ut ur beroendet för alla människor. Med kärleksfull personal, väl beprövade metoder och en harmonisk miljö kan vi ge varje människa en ny chans till ett värdigt och bra liv, fritt från beroenden. Mer information på vår hemsida www.korpberget.se

PLACERING HOS OSS?

KONTAKTA: Verksamhetschef Lars Karlsson Tel 0612-71 82 88 Mob 076-141 66 38 E-post: lasse@korpnastet.se Föreståndare Linda Dahlqvist Tel 070-251 89 31 E-post: linda.dahlqvist@korpberget.se

Utbildning till Certifierad MRT-behandlare

Korpberget Behandlingscenter har haft utbildning för åtta behandlare till certifierade MRT-handledare 15-18/11. Gruppen är ledd och utbildad av MRT Sverige AB genom gruppledare Mona-Lisa Sving.

MRT är ett manualbaserat strukturerat behandlingsprogram för kriminalitet och tillhandahåller en helhetslösning för att möta och behandla kriminalitet.

Nyutexaminerade certifierade MRT handledare efter utbildning på Korpberget
På bilden ser du

Övre raden från vänster
Johan Hedberg
Billy Nilsson
Gibbe Woldu
Ali Reunanen

Nedre raden
Susanne Wretström
Mona Lisa Sving (gruppledare och certifierad utbildare MRT)
Karin Fredriksson
Git Johnsson
Therese Walter

Mona Lisa Sving, Korpberget (gruppledare och certifierad utbildare MRT)
Tel: 073-534 41 63 E-post: monalisa@korpberget.se

#MRT

#Korpberget

#MRT utbildare

Moral Reconation Therapy

Vi har 35 års erfarenhet av korrekt
och adekvat beroendevård.

Korpberget hjälper personer med beroendeproblem från alkohol, narkotika, spel och kriminalitet. Vi tar sedan lång tid emot spelberoende personer samt personer som tvångsmässigt använder sig av våld eller annan kriminalitet. Kriminalitet och våld blir allt vanligare i samhället och Korpberget har med följd av det anpassat speciella behandlingsprogram för detta som till exempel MRT (Moral Reconation Therapy) De som kommer till Korpberget för behandling har oftast under lång tid och omfattning använt narkotika, alkohol och/eller narkotikaklassade läkemedel samt kriminalitet och spel i huvudsak. Korpberget har separata program för män och kvinnor. Vi har även en behandlingsenhet för unga män mellan 15-20 år även kallat Korpnästet. Korpberget ligger naturskönt beläget i Högakusten-området nära Härnösand och Kramfors.

Emil Lilja, Behandlare, kontaktperson för behandling kvinnor. Beroendeterapeut Tel: 073 – 533 97 67 E-post: emil@korpberget.se Anna Stenqvist Alkohol -och drogbehandlare Korpberget. Tel: 0612 – 71 82 92 E-post: anna.s@korpberget.se

 

När Korpberget grundades i början av 1980-talet var det med övertygelsen att det finns vägar ut ur beroendet för alla människor. Med kärleksfull personal, väl beprövade metoder och en harmonisk miljö kan vi ge varje människa en ny chans till ett värdigt och bra liv, fritt från beroenden. Mer information på vår hemsida www.korpberget.se

PLACERING HOS OSS? KONTAKTA: Verksamhetschef Lars Karlsson Tel 0612-71 82 88 Mob 076-141 66 38 E-post: lasse@korpnastet.se Föreståndare Linda Dahlqvist Tel 070-251 89 31 E-post: linda.dahlqvist@korpberget.se

 

Punken 2021 Välkommen!

Lördagen den 6 sjätte November 2021 är det dags!

Nu är förberedelserna i full gång inför den stundande Punken på Korpberget. Startpunken är en återvändarhelg där det är tänkt att tolvstegs-kunskaper och bekantskaper ska förnyas och fördjupas.
Vi arbetar med programmet för dagen och allteftersom det går framåt kommer vi att uppdatera sidan med mer information, men planera gärna in för ett besök redan nu!

Registrera dig gärna i god tid
0612 – 71 82 80

Välkommen

Barn vill berätta om vuxna vill lyssna!

NYHET! I behandling på Korpberget kan vi erbjuda Childrens Program.

Childrens Program är ett förebyggande stödprogram för barn mellan 7-12 år med missbruk i familjen, programmet kan motverka föräldrarnas återfall och barnens risk att gå in i eget framtida missbruk.

Alldeles för många barn till missbrukande föräldrar löper risk att utveckla ett eget missbruk.
Det kan motverkas på ett sätt som samtidigt ger den missbrukande föräldern starkare insikt och motivation att undvika återfall.

Childrens Program är ett beprövat förebyggande stödprogram med starkt familjeperspektiv, som genom kunskaper, kommunikation och kärlek lägger fokus på barnets behov, men som även har visat sig fungera preventivt för förälderns eget tillfrisknande.

Ansvarig på Korpberget är Emil Lilja,

Tel: 073 – 533 97 67

Fax: 0612-71 82 82

E-post: emil@korpberget.se

Moral reconation therapy

NYHET! I behandling på Korpberget kan vi erbjuda MRT. Moral Reconation Therapy.

MRT är ett manualbaserat strukturerat behandlingsprogram för kriminalitet och tillhandahåller en helhetslösning för att möta och behandla kriminalitet.

MRT kommer från USA och har där stor evidens för effekt på behandling av kriminalitet och har fått evidens av SAMHSA, USA´s departement for Health and human service. Forskning visar att kriminalitet måste betraktas som en egen problematik och därför måste även särskilda behandlingsinsatser riktas mot att behandla de faktorer som ligger bakom det kriminella beteendet.

MRT är ett helt fristående behandlingsprogram, men det kan med fördel kombineras med andra, som till exempel KBT (kognitiv beteende terapi), ART (aggressionshantering) och 12-stegsbehandling. Programmet bygger på att förändra beteenden och vanemönster som klienterna lärt in under sitt missbruk. Det görs i ett strukturerat program som bygger upp självförtroende och tillit.

MRT har funnits i USA sedan 1986 och utvärderats i cirka 150 rapporter. 2010 fick behandlingsmodellen status som evidensbaserad i amerikanska statens nationella register över evidensbaserade program, (SAMHSA). Programmet finns nu i 48 av USA:s 50 delstater, Mexiko och Australien. Över en miljon personer har deltagit i behandlingen.

 

Ansvarig på Korpberget är Mona-Lisa Sving

monalisa@korpberget.se