Senaste nyheterna

Kvinnobehandlingen är avskild från männens behandling

BILDTEXT: Anna-Stina Klockhoff, KBT-ansvarig, Lena Nähr och Rebecca Gruffman arbetar som behandlare på vår kvinnobehandling.
På Korpberget finns ett boende för kvinnor med 15 platser, helt avskilt från behandlingen av män,detta är viktigt för den enskilde kvinnan att i lugn och omsorgsfull miljö få fokusera på sin egen tillfrisknande process i gemenskap med andra kvinnor. På Korpberget behandlas både beroendet och det orsakande bakomliggande problemen. Metoden bygger på en professionalisering av 12-stegsprogrammet, sammanvävt med Korpbergets samlade kunskaper och erfarenheter av beroende och besatthet.

Korpbergets primärbehandling för kvinnor riktar sig till dig som:
• använder alkohol, illegala droger och/eller mediciner och kriminalitet.
• till följd av det har sociala, känslomässiga, fysiska eller mentala problem
• skadar dina nära och kära
• kanske har utvecklat en kriminell och destruktiv livsstil
• har någon annan typ av beroende, till exempel spel-, eller matmissbruk eller tvångsmässigt och ständigt väljer destruktiva relationer.
• känner dig oförmögen att sluta, trots att du verkligen vill
Primärbehandling

Korpbergets primärbehandling riktar sig till dig som är kvinna och är över 18 år.

Behandlingen pågår minst sex veckor och som längst tre månader. Behandlingen varieras mellan lektioner, grupper, enskilda samtal och miljöterapeutiskt arbete och behandlingen bedrivs på heltid.

På Korpberget finns ett boende för kvinnor med 15 platser, helt avskilt från behandlingen av män , detta är viktigt för den enskilde kvinnan att i lugn och omsorgsfull miljö få fokusera på sin egen tillfrisknande process i gemenskap med andra kvinnor.
På Korpberget behandlas både beroendet och det orsakande bakomliggande problemen.
Metoden bygger på en professionalisering av 12-stegsprogrammet, sammanvävt med Korpbergets samlade kunskaper och erfarenheter av beroende och besatthet.

Vi använder holistiska metoder som gestaltterapi, KBT, mindfulness, miljöterapi, nätverksterapi, familjeterapi och äventyrspedagogik.

Konkret handlar det om morgon- och kvällsmöten, föreläsningar, processgrupper, enskilda motiverande och terapeutiska samtal, eget 12-stegsarbete eller andra terapeutiskt utformade uppgifter och 12-stegsmöten utanför Korpberget. KBT terapeut arbetar i enheten och vägleder den inskrivne i KBT under behandlingstiden.

Vi ägnar oss också åt fysiska aktiviteter och använder akupunktur, meditation och avslappning. En dag i veckan är det kreativt eller praktiskt arbete. För att behandlingen ska vara effektiv tillämpar vi totalförbud mot sinnesförändrande mediciner under hela behandlingstiden. Viss medicinering kan förekomma så som ex Ssri preparat och psykosdämpande mediciner .

Som klient får du en kontaktperson, som i samråd med dig och din uppdragsgivare utformar, genomför och utvärderar behandlingen.
Dokumentation och avrapportering sker löpande.

Korpbergets behandling syftar till att:
• Ge sjukdomsinsikt och bryta förnekelsen
• Ge kunskap och strategier för den känslomässiga bearbetningen
• Ge strategier för att kunna leva nykter/drogfri en dag i taget
• Ge insikt och kunskap i 12-stegsprogrammet och sambandet mellan engagemang i självhjälpsrörelsen och ett beroendefritt liv med god livskvalitet
• Påbörja arbetet med att återupprätta eller nyskapa relationer till anhöriga och stödjande nätverk
• Skapa medvetenhet om vikten av att fortsätta processen efter behandlingen, bland annat genom att skapa en livssituation som minimerar risken för återfall

Behandlingen kan även ske i kombination med andra insatser, så kallad växelvård.

Fördjupad behandling
Efter genomförd primärbehandling i korpbergets kvinnobehandling kan du söka dig vidare till fördjupad behandling, så kallade halvvägshus, med större eget ansvar och mer egen tid.
Den fördjupade behandlingen pågår i 3-6 månader.
Verksamheten bedrivs på Korpboet beläget i Kramfors ca 10 min från korpberget, där personalen permanent befinner sig just för kvinnor i fördjupad behandling .

Behandlingen bygger på ett stort eget engagemang i processen.
Känslan av att vara omhändertagen byts mot möjligheten att med professionellt stöd skapa en stabil vardag och ett nytt liv under eget ansvar.

Några av inslagen i behandlingen är 12-stegsmöten, lektioner, processgrupper och praktiskt arbete hos någon av Korpboets samarbetspartners.

Deltagande i något av Korpbergets specialprogram ingår också:
• Anhörigvecka
• Relationsvecka
• Kriminalitets program
• Childrensprogram
• MRT

Den fördjupade behandlingen syftar till att:
• läka och återupprätta trasiga familjerelationer och med stöd av Korpberget tillbringa tid med eventuella barn
• arbetsträna
• skapa en meningsfull fritid
• reda upp ekonomin
• bearbeta trauman
• bearbeta livsstilsproblem, som kriminalitet och destruktiva relationer
• fördjupa arbetet med steg 4-12 i 12-stegsmodellen

Eftervård
Eftervård ingår i ett år efter avslutad behandling. Eftervården utformas enligt något av följande alternativ:

1. Eftervårdsgrupp på hemorten en gång i vecka.Korpberget startar sådana grupper om det finns minst fyra personer som efterfrågar det.

2. Eftervårdsgrupp enligt ovan i någon närliggande ort.

3. Eftervård på Korpberget en helg varannan månad.

4. Eftervård på Korpberget en dag i månaden.

5. En skräddarsydd lösning med hjälp av kontaktpersonen så att eftervårds behovet tillgodoses.

• Vår kontaktperson är: Christer Gustafsson Renlid
Mobil: 070-156 43 40 E-post: christer@korpberget.se

Välkommen till Punken 2023!

Lördagen den 4 sjätte November 2023 är det dags!

Förberedelserna är i full gång inför den stundande Punken på Korpberget. Startpunken är en återvändarhelg där det är tänkt att tolvstegs-kunskaper och bekantskaper ska förnyas och fördjupas.
Vi arbetar med programmet för dagen och allteftersom det går framåt kommer vi att uppdatera sidan med mer information, men planera gärna in för ett besök redan nu!

Registrera dig gärna i god tid
0612 – 71 82 80

Välkommen

Vi hälsar Lena Nähr välkommen till Korpbergets kvinnobehandling.

Korpberget hjälper personer med beroendeproblem ifrån alkohol, narkotika, spel och kriminalitet. Vi hälsar Lena Nähr välkommen till Korpbergets behandlingscenter. Hon kommer att arbeta som behandlare på vår kvinnobehandling. Lena kommer närmast ifrån Lindalen i Forsa. Lena startade som behandlare 2001 och har 22 års erfarenhet med behandling av kvinnor och män.
– Det här är en personlig utmaning, Korpberget har en stor plats i behandlingssverige och har varit en stilbildare för många behandlingshem, säger Lena.
– Jag gillar att jobba i team, där gruppen fattar beslut och det skapar en trygghet i vår organisation med klart utstakade mål för den beroende från dag ett (1), fortsätter Lena.
– Det är viktigt att titta på hela människan, kvinnor har ofta bakomliggande orsaker för missbruk och problem, framlyfter Lena intensivt.
– Här på Korpberget skapas bra förutsättningar för behandling. Vi har en mycket lugn miljö med lite stimuli som stör, viktigt för läkande processer, avslutar Lena Nähr som arbetar på Korpbergets kvinnobehandling.
Vi på Korpberget är glada för vårt erfarna nyförvärv.

Lena Nähr, behandlare, kontaktperson för behandling kvinnor. Beroendeterapeut Tel: 070-861 62 02
E-post: lena@korpberget.se

Christer Gustafsson Renlid,verksamhetschef
Tel: 070-156 43 40 E-post: christer@korpberget.se

Vi vill och kan hjälpa

Vi har 35 års erfarenhet av korrekt
och adekvat beroendevård.

Korpberget hjälper personer med beroendeproblem ifrån alkohol, narkotika, spel och kriminalitet. Vi tar sedan lång tid emot spelberoende personer samt personer som tvångsmässigt använder sig av våld eller annan kriminalitet. Kriminalitet och våld blir allt vanligare i samhället och Korpberget har med följd av det anpassat speciella behandlingsprogram för detta som till exempel MRT (Moral Reconation Therapy)

De som kommer till Korpberget för behandling har oftast under lång tid och
omfattning använt narkotika, alkohol och/eller narkotikaklassade läkemedel samt
kriminalitet och spel i huvudsak.

Korpberget har separata program för män och kvinnor. Vi har även en behandlings- enhet för unga män mellan 15-20 år även kallat Korpnästet.

Korpberget ligger naturskönt beläget i Högakusten-området nära Härnösand och Kramfors.

KONTAKTPERSONER:

Emil Lilja, behandlare, kontaktperson för behandling kvinnor. Beroendeterapeut Tel: 073 – 533 97 67
E-post: emil@korpberget.se

Christer Gustafsson Renlid,verksamhetschef
Tel: 070-156 43 40 E-post: christer@korpberget.se

 

OM OSS: När Korpberget grundades i början av 1980-talet var det med övertygelsen att det finns vägar ut ur beroendet för alla människor. Med kärleksfull personal, väl beprövade metoder och en harmonisk miljö kan vi ge varje människa en ny chans till ett värdigt och bra liv, fritt från beroenden. Mer information får du på vår hemsida www.korpberget.se

Vi kan hjälpa Sverige!

Korpbergets behandlingscenter har utvecklats med stora steg sedan starten i mitten av 80-talet och strävar efter en fortsatt ledande ställning inom beroendevården.

Ett hårdare Sverige kräver adekvata och fungerande metoder att behandla kriminalitet och beroende. I rådande ansträngda situation som samhället befinner sig i med gängkriminalitet och våld, så erbjuder vi beprövade metoder och stöttar samhällets totala insats i kampen mot just problemet med kriminalitet, Korpbergets kunskap och erfarenhetet att behandla den här målgruppen är kända. Vi har ett ”axplock” av adekvata och korrekta behandlingsmetoder. Välkommen att kontakta oss för vidare informationssamtal och besök gärna vår hemsida www.korpberget.se

Vi erbjuder professionaliserad 12-stegs behandling och KBT inriktade behandlingsmetoder med flera specialprogram under behandlingstiden. Individens sår till följd av beroende och uppväxt med bland annat trauman som kräver individanpassad behandling med omsorgsfulla metoder .

Metoder och specialprogram som vi erbjuder är följande:
• 12-stegs-behandling med föreläsningar, gruppsittningar och individuellt anpassade arbetsuppgifter.
• Anhörigprogram (erbjudes till anhöriga och närstående)
• KBT – Kognitiv beteendeterapi
• Kriminalitet som livsstil (kriminalitetsprogram)
• Samarbete med Avhopparverksamhet och behandling för dessa enskilda.
• MRT (Moral reconation therapy) (påverkans program som utmanar moraliska värderingar)
• Relationsprogram för våld i nära relationer (män med män) och (kvinnor med kvinnor)
• Motiverande samtal (MI) och andra metoder, som lågaffektivt bemötande, gruppterapi varvas framgångsrikt i samtalskontakten med den enskilde på Korpberget.
• Sorgebearbetningsprogram – det har visat sig att destruktiva beteenden ofta
har sitt ursprung i förluster av familj, kärlek och vänner och andra smärtsamma förluster i livet.
• Systematiskt familjearbete,
• Childrens program (Program för barnen som växt upp i dysfunktionella familjesystem där alkohol och andra droge förekommit och på så sätt berövat barnen den så viktiga behovs tillfredställelsen .

Vi får återkommande höga betyg i de årliga undersökningarna från SSIL, mötesplats för vårdköpare och vårdgivare.

Vi behandlar män, kvinnor och unga män. Kvinnor och män är separerade från varandra under behandlingen på Korpberget.

Vår miljö är unik, Korpberget är beläget mitt i vackra Högakusten-området. Vi har goda kommunikationer med tåg, flyg och E4, några mil ifrån Svanö, där Korpberget ligger vackert placerat.

Korpberget erbjuder numera och sedan en tid tillbaka även ”PICK UP” som är en tjänst där vi hämtar upp patienter i Sveriges alla kommuner. Vi hämtar upp på hemmaplan och behandlingen startar direkt, vi skjutsar till Korpberget i bil. Vis av erfarenhet är resan upp till behandling en stor prövning med risker för avhopp och återfall.

På vår hemsida hittar du mer information om oss och vad vi kan hjälpa till med
www.korpberget.se

KONTAKTPERSONER:

Christer Gustavsson,
föreståndare
Mail: christer@korpberget.se
Mob: 070 – 156 43 40

eller

Jan-Olov Öhlen,
marknadschef
Mail: janne@korpberget.se
Mob: 073-808 34 74

Det var ett tag sedan vi sågs!

Livet på Korpbergets behandlingscenter går vidare och vi har utvecklats med stora steg sedan starten i mitten av 80-talet. Det är det vi vill berätta om i det här brevet.

Vi erbjuder numera en utvecklad 12-stegs behandling där individens sår till följd av missbruk och uppväxt kräver individanpassad adekvat behandling.

De här metoderna har vi i vår ”verktygslåda”
• 12-stegs-behandling
• 12 steg och 12 traditioner
• KBT – Kognitiv beteendeterapi
• Kriminalitet som livsstil
• MRT (Moral reconation therapy)
• Relationsprogram för våld i nära relationer
• Motiverande samtal (MI) och andra metoder, som lågaffektivt bemötande, varvas framgångsrikt i samtalskontakter på Korpberget.
• Sorgebearbetningsprogram – det har visat sig att destruktiva beteenden ofta
bottnar i förluster av familj, kärlek och vänner.
• Systematiskt familjearbete, Childrens program med mera.

Vi får höga betyg i de årliga undersökningarna från SSIL, mötesplats för vårdköpare och vårdgivare.

Vi behandlar män, kvinnor och unga män. Kvinnor och män är separerade från varandra.

Vår miljö är unik, mitt i Höga kusten på en ö. Vi har goda kommunikationer med tåg, flyg och E4, några mil ifrån Svanö, där Korpberget ligger vackert placerat.

NYHET
Korpberget erbjuder numera även ”PICK UP” som är en ny tjänst där vi hämtar upp patienter i Sveriges alla kommuner. Vi hämtar upp på hemmaplan och behandlingen startar direkt, vi skjutsar till Korpberget i bil. Vis av erfarenhet är resan upp till behandlingen kollektivt en stor prövning med risker för avhopp och återfall.

På vår hemsida hittar du mer information om oss och vad vi kan hjälpa till med
www.korpberget.se

KONTAKTA:

Christer Gustavsson,
Verksamhetschef
Mail: christer@korpberget.se
Mob: 070 – 156 43 40

Childrens Program hos Korpberget

• Vår kontaktperson är:
Emil Lilja Mobil: 073 – 533 97 67 E-post: emil@korpberget.se

”Childrens Program är ett nytt förebyggande stödprogram för barn 7-12 år som vuxit upp i missbruksmiljö och som kombinerar barngrupp och föräldragrupp. Det pågår under fyra dagar i följd. De första två dagarna får barnen lära sig om beroendesjukdomen och bearbeta sin egen upplevelse av sin förälders missbruk. Dag tre och fyra deltar föräldern som missbrukat och tagit hjälp för sitt beroende med en nykterhetstid om minst 30 dagar. Barn och föräldrar får mötas och arbeta tillsammans. Childrens Program har barnet i fokus och stärker relationen mellan barn och förälder. Förutom att det förebygger att barnet utvecklar egna problem under uppväxt och i vuxen ålder, fungerar programmet också som ett föräldraskapsstöd.

Childrens Program vilar på 12-stegsprogrammet och är utvecklat på Betty Ford Center i USA. Det har använts framgångsrikt i USA under mer än 40 år.

Sedan 2020 finns detta förebyggande program på Korpberget där några av våra terapeuter utbildat och certifierat sig och har rättigheten att genomföra programmet. En fantastisk möjlighet för att befria barnen från skuld och skam och en fin gåva att ge sitt barn.”

Mer information hittar du på www.childrensprogram.se

Ny KBT-resurs på Korpberget

Anna-Stina Klockhoff är utbildad Socionom och har grundläggande psykoterapiutbildning inom KBT. Förut arbetade hon inom socialtjänsten som socionom och oftast med människor som hade beroendeproblem.

Nu arbetar hon vissa dagar som konsult och terapeut på Korpberget och får använda sina kunskaper på ett meningsfullt och adekvat sätt. Hon arbetar även som kurator inom primärvården.

Vi ställer några frågor till Anna-Stina Klockhoff.

Hur är det att jobba på Korpberget?

–Det är givande att arbeta med både män och kvinnor som har trauman och beroendeproblem. Det ger mig själv en glädje och styrka att få hjälpa människor vidare i livet och att komma ut ur destruktiva beteenden. Med mina kunskaper får patienterna en djupare och mer fullvärdig behandling, Korpberget värnar om människan och hela familjesystemet.

Vad finns det för utmaningar i arbetet?

– En stor utmaning är att vara konkret och tydlig med vad som fungerar som läkning. En viktig ledstjärna i mitt arbete är att vara öppen i alla mina arbetsmoment, samt ärlig och närvarande . Prioritera att skapa förtroende mellan mig och patienten. Att ha ett nära samarbete med patientens ordinarie terapeut/ behandlare på Korpberget är mycket viktigt.

Hur går en behandling till?

– Vi jobbar i grupp utifrån KBT och traumabearbetning. Vi sitter tillsammans i grupp och genomför olika övningar för att enskilda inskrivna skall ges möjlighet att öppna sig till både tankar och känslor. Det ger möjlighet till insikt om deras egna problem och bearbetningsbehov, som till exempel uppväxt, relationer, svek och psykisk ohälsa. Vi arbetar i grupp där alla kommer till tals, och på så sätt får vi en tilltro och respekt för varandra. Det leder oftast till en tillfrisknande miljö där patienten får möjlighet att växa själsligt, psykiskt, och fysiskt.

Reportage om Korpberget

Särtryck från tidningen Omtanke nr 5 2022

NYHET Tidningen Omtanke har 4 sidor om Korpberget i sitt senaste nummer

Viktigt att se till helheten i beroendevård
Korpberget Behandlingscenter ligger naturskönt i Höga Kusten på Svanö. En lugn och harmonisk plats kan behövas om man behöver jobba med sig själv för att bli nykter och drogfri. Genom ett holistiskt synsätt behandlas både beroendet och bakomliggande problem där det första steget är att få insikt om att beroende är en sjukdom.
TEXT JENNY FORS

Läs hela reportaget

Klicka på länken

Tidningen Omtanke