Motivations- och inslussavdelning (MIA)

• Vår kontaktperson är:

Christer Gustafsson Renlid, Verksamhetschef för Korpberget
Tel: 070-156 43 40 E-post: christer@korpberget.se

 

Korpberget erbjuder nyinskrivna patienter/klienter som har särskilda behov av lugn insluss till sin behandling. Här får patienten/klienten en till två dagar i avskildhet i vår ”MIA” motivations- och inslussavdelning, enheten är i nära anslutning till personalbyggnaderna på Korpberget.

I avdelningen kan enskilt nyinskrivna patienter/klienter i en avskild miljö och lägenhet motiveras in i behandlingen. Motivation- och inslussavdelningen används i vissa fall som en ren motivationsavdelning när inskriven patient/klient behöver extra stöd i sina tankar och känslor för vidare motivation till behandling.

Även i en väntan på verifiering av ett urinprov kan avdelningen också vara ett alternativt boende. Korpbergets befintliga ordinarie personal och jourpersonal finns tillgänglig för de placerade i enheten under dag-, kvälls- och nattetid där jourpersonal är boende i enheten.

Tiden för vistelsen på MIA-avdelningen är tänkt att vara kort mellan 1-2 dagar och planeras alltid i samråd med placerande myndighet, för att därefter slussas in i behandlingsgruppen på Korpberget eller avsluta behandlingen om så önskas av den enskilt inskrivne patienten/klienten och den remitterande myndigheten.