Ledning

Christer Gustafsson Renlid

Verksamhetschef för Korpberget
Tf. Föreståndare för Korpnästet

Tel: 070-156 43 40

E-post: christer@korpberget.se

Jan-Olov Öhlén

Marknadschef / Medicinsk koordinator
Beroendeterapeut

Tel: 073-80 83 474

E-post: janne@korpberget.se

Ulrika Öhlén

Ställföreträdande föreståndare för Korpberget
Receptionist
Beroendeterapeut

Tel: 0612–71 82 80, 073-544 97 55

Fax: 0612–71 82 82

E-post: ulrika@korpberget.se

Lars Karlsson

Behandlingschef  Korpnästet. Personalchef.
Beroendeterapeut

Tel: 0612-71 82 88, 076-141 66 38

Fax: 0612-71 82 82

E-post: lasse@korpnastet.se

Emil Lilja

Behandlingschef, kontaktperson för behandling kvinnor.

Ansvarig för relationsveckor och Childrens program

 

Beroendeterapeut

Tel: 073 - 533 97 67

Fax: 0612-71 82 82

E-post: emil@korpberget.se

Administration

Anna Johansson

Ekonomi- & Fakturafrågor

Tel: 0612–71 82 93, 072-521 90 05

Fax: 0612–71 82 82

E-post: anna@korpberget.se

Behandling

Lita Söderqvist

Konsulterande läkare

Tel: 0612-718280 vxl

Åsa Jonsson

Handledare
Fil. kand. Psykologi
Leg. Psykoterapeut KBT

Certifierad Schematerapeut
Certifierad i Neurofeedback
Handledare- och Lärarutbildad i KBT

Tommy Dyckstedt

Alkohol- och drogbehandlare. Transportansvarig Pick up.
Beroendeterapeut

Tel: 072-736 87 92

Patrik Widén

Fastighetstekniker
Alkohol- och drogbehandlare
Beroendeterapeut

Tel: 076-111 10 08

E-post: patrik@korpberget.se

Matti Rintala

Behandlare

Mona-Lisa Sving

Behandlare, Korpberget

Certifierad MRT-utbildare/Handledare

Ansvarig för MRT

Martin Eriksson

Behandlingsterapeut på Korpnästet

Stefan Andersson

Jourpersonal och utbildas till behandlingsterapeut

Love Karlström

Jourpersonal på Korpberget

Jimmy Jutlöv

Behandlare

Rebecca Aspenfelt

Behandlare

Ansvarig för MRT (moral reconation therapy)

Anna-Stina Klockhoff

Socionom med grundläggande psykoterapiutbildning inom KBT

Vaktmästeri & kök

Nina Johansson

Köksmästare

Mats Nikolaisen

Köksbiträde på Korpberget

Susanne Hägglund

Lokalvårdare

Lars Hållander

Vaktmästare