Ledning

Christer Gustafsson Renlid

Tf. föreståndare för Korpberget

Tel: 070-156 43 40

E-post: christer@korpberget.se

Jan-Olov Öhlén

Vd och marknadschef / Medicinsk koordinator
Beroendeterapeut

Tel: 073-80 83 474

E-post: janne@korpberget.se

Ulrika Öhlén

Ställföreträdande föreståndare för Korpberget
Receptionist
Beroendeterapeut

Tel: 0612–71 82 80, 073-544 97 55

Fax: 0612–71 82 82

E-post: ulrika@korpberget.se

Lars Karlsson

Behandlingschef  Korpnästet. Personal- och marknadschef.
Beroendeterapeut

Tel: 0612-71 82 88, 076-141 66 38

Fax: 0612-71 82 82

E-post: lasse@korpnastet.se

Emil Lilja

Behandlingschef, kontaktperson för behandling kvinnor.
Beroendeterapeut

Tel: 073 - 533 97 67

Fax: 0612-71 82 82

E-post: emil@korpberget.se

Lotta Backström

Föreståndare för Korpnästet

Tel: Mob 070-294 92 64

Fax: 0612-71 82 82 (Korpnästet)

E-post: lotta@korpnastet.se

Administration

Anna Johansson

Ekonomi- & Fakturafrågor

Tel: 0612–71 82 93, 072-521 90 05

Fax: 0612–71 82 82

E-post: anna@korpberget.se

Behandling

Lita Söderqvist

Konsulterande läkare

Tel: 0612-718280 vxl

Åsa Jonsson

Handledare
Fil. kand. Psykologi
Leg. Psykoterapeut KBT

Certifierad Schematerapeut
Certifierad i Neurofeedback
Handledare- och Lärarutbildad i KBT

Tommy Dyckstedt

Alkohol- och drogbehandlare. Transportansvarig Pick up.
Beroendeterapeut

Tel: 072-736 87 92

Patrik Widén

Fastighetstekniker
Alkohol- och drogbehandlare
Beroendeterapeut

Tel: 076-111 10 08

E-post: patrik@korpberget.se

Matti Rintala

Behandlare

Martin Eriksson

Behandlingsterapeut på Korpnästet

Stefan Andersson

Jourpersonal och utbildas till behandlingsterapeut

Love Karlström

Jourpersonal på Korpberget

Jimmy Jutlöv

Behandlare

Rebecca Aspenfelt

Behandlare

Anna-Stina Klockhoff

Socionom med grundläggande psykoterapiutbildning inom KBT

Vaktmästeri & kök

Nina Johansson

Köksmästare

Mats Nikolaisen

Köksbiträde på Korpberget

Susanne Hägglund

Lokalvårdare

Lars Hållander

Vaktmästare