Ledning

Jan-Olov Öhlén

VD & behandlingschef
Beroendeterapeut

Tel: 073-80 83 474

E-post: janne@korpberget.se

Bosse Johansson

Arbetande styrelseordförande
Beroendeterapeut

Tel: 070-659 89 35

E-post: bosse@korpberget.se

Lars Karlsson

Behandlingschef  Korpnästet. Marknads- och personalansvarig
Beroendeterapeut

Tel: 0612-71 82 88, 076-141 66 38

Fax: 0612-71 82 82

E-post: lasse@korpnastet.se

Ulrika Öhlén

Ställföreträdande föreståndare för Korpberget
Receptionist
Beroendeterapeut

Tel: 0612–71 82 80, 073-544 97 55

Fax: 0612–71 82 82

E-post: ulrika@korpberget.se

Administration

Anna Johansson

Ekonomi- & Fakturafrågor

Tel: 0612–71 82 93, 072-521 90 05

Fax: 0612–71 82 82

E-post: anna@korpberget.se

Åke Wallinder

Läkare

Tel: 070-286 88 32

Åsa Jonsson

Handledare
Fil. kand. Psykologi
Leg. Psykoterapeut KBT

Certifierad Schematerapeut
Certifierad i Neurofeedback
Handledare- och Lärarutbildad i KBT

Behandling

Tord Svensson

Föreståndare för Korpnästet ungdomsbehandling
Beteendevetare

Tel: 070 277 57 08

E-post: tord@korpnastet.se

Tommy Dyckstedt

Alkohol- och drogbehandlare. Transportansvarig Pick up.
Beroendeterapeut

Tel: 072-736 87 92

Patrik Widén

Fastighetstekniker
Alkohol- och drogbehandlare
Beroendeterapeut

Tel: 076-111 10 08

E-post: patrik@korpberget.se

Emil Lilja

Behandlare, kontaktperson för behandling kvinnor.
Beroendeterapeut

Tel: 073 - 533 97 67

Fax: 0612-71 82 82

E-post: emil@korpberget.se

Anna Stenqvist

Alkohol -och drogbehandlare Korpberget.

Tel: 0612 - 71 82 92

E-post: anna.s@korpberget.se

Matti Rintala

Behandlare

Laila Näslund

Jourpersonal
Beroendeterapeut

Martin Eriksson

Medlevare på Korpnästet och utbildas till behandlingsterapeut

Stefan Andersson

Jourpersonal och utbildas till behandlingsterapeut

Jimmy Sjölén

Medlevare på Korpnästet

Love Karlström

Jourpersonal på Korpberget

Vaktmästeri & kök

Arlene Dela Cruz

Köksmästare

Fredrik Gustavsson

Köksbiträde på Korpberget och utbildas till behandlingspedagog

Mats Nikolaisen

Köksbiträde på Korpberget

Susanne Hägglund

Lokalvårdare

Lars Hållander

Vaktmästare