Företag

Korpbergets behandlingscenter kan hjälpa er att skapa en produktiv och hälsosam arbetsplats.

Genom att tillsätta resurser för att förebygga och komma tillrätta med riskbruk och beroenderelaterad ohälsa erbjuder Korpberget Behandlingscenter en långsiktig hållbar kedja med genomarbetade riktlinjer, tydliga rutiner samt stöd till HR, chefer och medarbetare.

 • Vi startade med behandling 1986
 • Personalägt
 • Jobbar över hela Sverige
 • Rådgivning och chefsstöd
 • Information om riskbruk och beroende till arbetsledning
 • Stöd till arbetsledning under hela processen
 • Utbildning
 • Policy för företaget och arbetsplatsen, tydliggöra regler och struktur för att starta ett preventivt arbete
 • Avtal/kontrakt mellan arbetsgivare och anställd gällande behandling och behandlingssplan.

Proaktivt arbete

Enligt arbetsmiljölagen skall arbetsgivare ha ett systematiskt före- byggande arbetsmiljöarbete rörande riskbruk- och beroenderela- terad ohälsa. Korpbergets Behandlingscenter har lång erfarenhet av utbildningar, policyarbete och kunskapslyftande arbete på olika företag. Att agera vid tidiga signaler ökar chanserna för en lyckad rehabilitering. Vi hjälper er igång med det.

Arbetsgivare

Har du en anställd med någon form av beroendeproblem?
Då kan Korpberget vara lösningen på dina, och framför allt din anställdes, problem.
Vi har under årens lopp med goda resultat arbetat en del på uppdrag direkt från arbetsgivare.
Som arbetsgivare har du idag rehabiliteringsansvar för dina anställda. Det kan tyckas betungande, men forskning kring olika EAP-program (Employee Assistant Program) visar att du som arbetsgivare vinner nio kronor för varje investerad krona.

Våra avtal med arbetsgivare kan se ut på olika sätt:

 • Arbetsgivaren tar hela kostnaden
 • Kostnaden delas mellan arbetsgivaren och socialtjänsten
 • Kostnaden delas mellan arbetsgivare, socialtjänsten och den beroende

Innan ett beslut om placering ser vi gärna att du som arbetsgivare och din anställde kommer på studiebesök så att ni verkligen kan känna vad Korpberget är och står för. Vid behov kan vi ordna övernattning.
Vi kan också ordna studiebesök på plats hos er.
Tillsammans med dig och din anställde lägger vi sedan upp en individuell plan och du får kontinuerlig återkoppling under behandlingstiden.

Vi kan också komma till dig och informera samtliga anställda på arbetsplatsen om beroendeproblematik och liknande problem eller hjälpa dig att upprätta en handlingsplan för er alkohol- och drogpolicy.

FÖR MER INFO:

Christer Gustavsson,

föreståndare

Mail: christer@korpberget.se

Mob: 070 – 156 43 40