Ny utbildning i samarbete med Valbo Behandlingshem

NYHET! Vi startar upp en ny utbildning i Sverige i samarbete med Valbo Behandlingshem.
Valbo-utbildning anordnar utbildning i MRT – Moral Reconation Therapy
29/10-1/11 2019 i Åby (utanför Norrköping) på Fredgagården.

MRT – MORAL RECONATION THERAPY
Utbildning i MRT – Moral Reconation Therapy.
Utbildningen riktar sig till dig som idag arbetar med missbruk- och beroendevård och där du möter människor som har en kriminell bakgrund. MRT är ett manualbaserat strukturerat behandlingsprogram för kriminalitet och tillhandahåller en helhetslösning för att möta och behandla kriminalitet.

MRT kommer från USA och har där stor evidens för effekt på behandling av kriminalitet och har fått evidens av SAMHSA, USA´s departement for Health and human service. Forskning visar att kriminalitet måste betraktas som en egen problematik och därför måste även särskilda behandlingsinsatser riktas mot att behandla de faktorer som ligger bakom det kriminella beteendet.

Under utbildningen kommer du att i teori och praktik få lära dig ett komplett behandlingsprogram och fullföljd utbildning leder till diplom som certifierad MRT behandlare. Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna implementera metoden i ditt vardagliga behandlingsarbete.

Gunilla Sandén, MRT-konsult genomförde utbildningen I Moral Reconation Therapy som har sitt ursprung i Memphis, Tennessee. Hon har sedan 2011 implementerat programmet vid ett antal behandlingsverksamheter.
Gunilla Sandén samarbetar nu med Korpbergets och Valbos behandlingscenter i behandling och utbildning och intensifierar utbildning och kursverksamhet genom det gemensamma bolaget MRT Sverige AB.

Mer info och bokning:
http://www.val-boutbildning.se/mrt-moral-reconation-therapy/