Samarbete med Ålsta Folkhögskola, 2-årig utbildning till ”kvalificerad behandlingspedagog”

Kursinnehåll Kvalificerad behandlingspedagog

Utbildningen är på heltid under 2 år med totalt 16 fysiska träffar förlagda på skolan i Sundsvall. De fysiska träffarna är obligatoriska och varje träff sker under 3 dagar (fredag-söndag). Övriga studier bedrivs genom det digitala verktyget Itslearning med olika typer av uppgifter.

Under utbildningen läser du

 • Beroendeprocessen
 • Behandlingsmetoder
 • Psykologi
 • Psykriatri
 • Samhällskulturer
 • Ledarskap och organisation
 • Formella regelverk
 • Kunskapsbaserad praktik och evidensbaserade metoder
 • Etik och värdegrundsarbete
 • Krishantering och sorgearbete

Praktik

Under utbildningen har du 12 veckors praktik. Detta för att få du ska få djupare förståelse för branschen, bli tryggare i din yrkesroll samtidigt som du knyter kontakter för att snabbare komma ut på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Om du redan arbetar inom vård och omsorg eller behandlingsområdet räknas det som din praktik.

Licens/behörighet

Förutom ett kursintyg med en förteckning över godkända delmoment på kursen erhåller du även licens/behörighet i följande utbildningar:

 • ADDIS
 • Krim
 • MI (Motivational interviewing)

Mer information: https://www.rvn.se/sv/Folkhogskolor/Alsta-Folkhogskola/Vara-kurser/manniska-och-samhalle/kvalificerad-behandlingspedagog/