Senaste nyheterna

Kvinnobehandlingen är avskild från männens behandling

BILDTEXT: Anna-Stina Klockhoff, KBT-ansvarig, Lena Nähr och Rebecca Gruffman arbetar som behandlare på vår kvinnobehandling.
På Korpberget finns ett boende för kvinnor med 15 platser, helt avskilt från behandlingen av män,detta är viktigt för den enskilde kvinnan att i lugn och omsorgsfull miljö få fokusera på sin egen tillfrisknande process i gemenskap med andra kvinnor. På Korpberget behandlas både beroendet och det orsakande bakomliggande problemen. Metoden bygger på en professionalisering av 12-stegsprogrammet, sammanvävt med Korpbergets samlade kunskaper och erfarenheter av beroende och besatthet.

Korpbergets primärbehandling för kvinnor riktar sig till dig som:
• använder alkohol, illegala droger och/eller mediciner och kriminalitet.
• till följd av det har sociala, känslomässiga, fysiska eller mentala problem
• skadar dina nära och kära
• kanske har utvecklat en kriminell och destruktiv livsstil
• har någon annan typ av beroende, till exempel spel-, eller matmissbruk eller tvångsmässigt och ständigt väljer destruktiva relationer.
• känner dig oförmögen att sluta, trots att du verkligen vill
Primärbehandling

Korpbergets primärbehandling riktar sig till dig som är kvinna och är över 18 år.

Behandlingen pågår minst sex veckor och som längst tre månader. Behandlingen varieras mellan lektioner, grupper, enskilda samtal och miljöterapeutiskt arbete och behandlingen bedrivs på heltid.

På Korpberget finns ett boende för kvinnor med 15 platser, helt avskilt från behandlingen av män , detta är viktigt för den enskilde kvinnan att i lugn och omsorgsfull miljö få fokusera på sin egen tillfrisknande process i gemenskap med andra kvinnor.
På Korpberget behandlas både beroendet och det orsakande bakomliggande problemen.
Metoden bygger på en professionalisering av 12-stegsprogrammet, sammanvävt med Korpbergets samlade kunskaper och erfarenheter av beroende och besatthet.

Vi använder holistiska metoder som gestaltterapi, KBT, mindfulness, miljöterapi, nätverksterapi, familjeterapi och äventyrspedagogik.

Konkret handlar det om morgon- och kvällsmöten, föreläsningar, processgrupper, enskilda motiverande och terapeutiska samtal, eget 12-stegsarbete eller andra terapeutiskt utformade uppgifter och 12-stegsmöten utanför Korpberget. KBT terapeut arbetar i enheten och vägleder den inskrivne i KBT under behandlingstiden.

Vi ägnar oss också åt fysiska aktiviteter och använder akupunktur, meditation och avslappning. En dag i veckan är det kreativt eller praktiskt arbete. För att behandlingen ska vara effektiv tillämpar vi totalförbud mot sinnesförändrande mediciner under hela behandlingstiden. Viss medicinering kan förekomma så som ex Ssri preparat och psykosdämpande mediciner .

Som klient får du en kontaktperson, som i samråd med dig och din uppdragsgivare utformar, genomför och utvärderar behandlingen.
Dokumentation och avrapportering sker löpande.

Korpbergets behandling syftar till att:
• Ge sjukdomsinsikt och bryta förnekelsen
• Ge kunskap och strategier för den känslomässiga bearbetningen
• Ge strategier för att kunna leva nykter/drogfri en dag i taget
• Ge insikt och kunskap i 12-stegsprogrammet och sambandet mellan engagemang i självhjälpsrörelsen och ett beroendefritt liv med god livskvalitet
• Påbörja arbetet med att återupprätta eller nyskapa relationer till anhöriga och stödjande nätverk
• Skapa medvetenhet om vikten av att fortsätta processen efter behandlingen, bland annat genom att skapa en livssituation som minimerar risken för återfall

Behandlingen kan även ske i kombination med andra insatser, så kallad växelvård.

Fördjupad behandling
Efter genomförd primärbehandling i korpbergets kvinnobehandling kan du söka dig vidare till fördjupad behandling, så kallade halvvägshus, med större eget ansvar och mer egen tid.
Den fördjupade behandlingen pågår i 3-6 månader.
Verksamheten bedrivs på Korpboet beläget i Kramfors ca 10 min från korpberget, där personalen permanent befinner sig just för kvinnor i fördjupad behandling .

Behandlingen bygger på ett stort eget engagemang i processen.
Känslan av att vara omhändertagen byts mot möjligheten att med professionellt stöd skapa en stabil vardag och ett nytt liv under eget ansvar.

Några av inslagen i behandlingen är 12-stegsmöten, lektioner, processgrupper och praktiskt arbete hos någon av Korpboets samarbetspartners.

Deltagande i något av Korpbergets specialprogram ingår också:
• Anhörigvecka
• Relationsvecka
• Kriminalitets program
• Childrensprogram
• MRT

Den fördjupade behandlingen syftar till att:
• läka och återupprätta trasiga familjerelationer och med stöd av Korpberget tillbringa tid med eventuella barn
• arbetsträna
• skapa en meningsfull fritid
• reda upp ekonomin
• bearbeta trauman
• bearbeta livsstilsproblem, som kriminalitet och destruktiva relationer
• fördjupa arbetet med steg 4-12 i 12-stegsmodellen

Eftervård
Eftervård ingår i ett år efter avslutad behandling. Eftervården utformas enligt något av följande alternativ:

1. Eftervårdsgrupp på hemorten en gång i vecka.Korpberget startar sådana grupper om det finns minst fyra personer som efterfrågar det.

2. Eftervårdsgrupp enligt ovan i någon närliggande ort.

3. Eftervård på Korpberget en helg varannan månad.

4. Eftervård på Korpberget en dag i månaden.

5. En skräddarsydd lösning med hjälp av kontaktpersonen så att eftervårds behovet tillgodoses.

• Vår kontaktperson är: Christer Gustafsson Renlid
Mobil: 070-156 43 40 E-post: christer@korpberget.se