Senaste nyheterna

Vi minns och saknar Tommy Dyckstedt

Tommy Dyckstedt Vila i Frid

Från mångåriga medarbetaren på Korpberget, Janne Öhlen, på uppdrag av ledning och personalgruppen:

Tommy Dyckstedt vår kära medarbetare och vän har sedan en tid lämnat oss efter sjukdom, hans oerhörda empati och förståelse för människor i nöd genom både sitt arbete och privat kommer jag aldrig låta gå förbi. Det är det jag kommer låta företräda mitt minne av Tommy. Jag minns speciellt ett minne där jag efter att ha kört fel på den småländska landsbygden nattetid och där frustrationen hade tagit över , vem kom jag att tänka på jo just Tommy. Han hade så klart svar som den manuella GPS han var ❤️, han kunde alla vägar i alla väderstreck och vägledde därmed både i trafik och människor i livet . Tommy var en riktig ”vägvisare” på flera sätt. Tommy , Bosse och jag gjorde alla Korpbergets behandling samtidigt och var en sann trio på vårt kära HVH UMS . Vi bestämde att vi skulle ta promenader innan grupptid på morgonen och Tommy missade inte en promenad på 3 månader pga sin oerhörda lojalitet för överenskommelser, det medförde bland annat många promenader i regnskurar och andra obehagliga förhållanden , men jag är säker på att jag lärde mig och fick lära diciplin därigenom och av honom. Nu är både Tommy och Bosse hos Gud och jag hoppas verkligen att de hittar varandra där ❤️. Att Tommy dessutom var sport intresserad och kunnig inom många sporter såsom ex egen framgångsrik hockey karriär i sin ungdom gladde mig extra då vi hade många fina stunder därigenom. Tommys hjärta för Leksands IF var enormt och han besökte många viktiga matcher med laget , när dessutom Timrå och Leksand möttes så var vi helt plötsligt hjärtliga antagonister ❤️ med stor förståelse för sportens känslor när det gäller vinst och förlust.

Korpberget vill tacka och minnas Tommy för den oerhörda resurs han varit som medarbetare och vän i alla år . Vi vill Tacka för det fantastiska engagemang i våra krim och relationsveckor under åren , alla inhopp i primär behandlingen, på Korpnästet alla jourer, alla transporter för både inskrivna och inte förglömma alla flyttlass han dirigerat och burit i landet för våra klienter/ patienter. Tommy har då verkligen representerat oss med bravur genom åren och för många är Tommy just den person man förknippar med Korpberget , så många som frågat genom åren JOBBAR TOMMY KVAR? Och det har alltid varit fint att just kunna svara ja Tommy jobbar kvar ✅😊.

Vi låter härmed att hälsa GUD att ta hand om Tommy lite extra, tack för allt Tommy du kommer för evigt vara i våra minnen. Saknaden är stor och ditt hjärta för människor och Korpberget kommer alltid hos oss bevaras❤️ ”

Kvinnobehandlingen är avskild från männens behandling

BILDTEXT: Anna-Stina Klockhoff, KBT-ansvarig, Lena Nähr och Rebecca Gruffman arbetar som behandlare på vår kvinnobehandling.
På Korpberget finns ett boende för kvinnor med 15 platser, helt avskilt från behandlingen av män,detta är viktigt för den enskilde kvinnan att i lugn och omsorgsfull miljö få fokusera på sin egen tillfrisknande process i gemenskap med andra kvinnor. På Korpberget behandlas både beroendet och det orsakande bakomliggande problemen. Metoden bygger på en professionalisering av 12-stegsprogrammet, sammanvävt med Korpbergets samlade kunskaper och erfarenheter av beroende och besatthet.

Korpbergets primärbehandling för kvinnor riktar sig till dig som:
• använder alkohol, illegala droger och/eller mediciner och kriminalitet.
• till följd av det har sociala, känslomässiga, fysiska eller mentala problem
• skadar dina nära och kära
• kanske har utvecklat en kriminell och destruktiv livsstil
• har någon annan typ av beroende, till exempel spel-, eller matmissbruk eller tvångsmässigt och ständigt väljer destruktiva relationer.
• känner dig oförmögen att sluta, trots att du verkligen vill
Primärbehandling

Korpbergets primärbehandling riktar sig till dig som är kvinna och är över 18 år.

Behandlingen pågår minst sex veckor och som längst tre månader. Behandlingen varieras mellan lektioner, grupper, enskilda samtal och miljöterapeutiskt arbete och behandlingen bedrivs på heltid.

På Korpberget finns ett boende för kvinnor med 15 platser, helt avskilt från behandlingen av män , detta är viktigt för den enskilde kvinnan att i lugn och omsorgsfull miljö få fokusera på sin egen tillfrisknande process i gemenskap med andra kvinnor.
På Korpberget behandlas både beroendet och det orsakande bakomliggande problemen.
Metoden bygger på en professionalisering av 12-stegsprogrammet, sammanvävt med Korpbergets samlade kunskaper och erfarenheter av beroende och besatthet.

Vi använder holistiska metoder som gestaltterapi, KBT, mindfulness, miljöterapi, nätverksterapi, familjeterapi och äventyrspedagogik.

Konkret handlar det om morgon- och kvällsmöten, föreläsningar, processgrupper, enskilda motiverande och terapeutiska samtal, eget 12-stegsarbete eller andra terapeutiskt utformade uppgifter och 12-stegsmöten utanför Korpberget. KBT terapeut arbetar i enheten och vägleder den inskrivne i KBT under behandlingstiden.

Vi ägnar oss också åt fysiska aktiviteter och använder akupunktur, meditation och avslappning. En dag i veckan är det kreativt eller praktiskt arbete. För att behandlingen ska vara effektiv tillämpar vi totalförbud mot sinnesförändrande mediciner under hela behandlingstiden. Viss medicinering kan förekomma så som ex Ssri preparat och psykosdämpande mediciner .

Som klient får du en kontaktperson, som i samråd med dig och din uppdragsgivare utformar, genomför och utvärderar behandlingen.
Dokumentation och avrapportering sker löpande.

Korpbergets behandling syftar till att:
• Ge sjukdomsinsikt och bryta förnekelsen
• Ge kunskap och strategier för den känslomässiga bearbetningen
• Ge strategier för att kunna leva nykter/drogfri en dag i taget
• Ge insikt och kunskap i 12-stegsprogrammet och sambandet mellan engagemang i självhjälpsrörelsen och ett beroendefritt liv med god livskvalitet
• Påbörja arbetet med att återupprätta eller nyskapa relationer till anhöriga och stödjande nätverk
• Skapa medvetenhet om vikten av att fortsätta processen efter behandlingen, bland annat genom att skapa en livssituation som minimerar risken för återfall

Behandlingen kan även ske i kombination med andra insatser, så kallad växelvård.

Fördjupad behandling
Efter genomförd primärbehandling i korpbergets kvinnobehandling kan du söka dig vidare till fördjupad behandling, så kallade halvvägshus, med större eget ansvar och mer egen tid.
Den fördjupade behandlingen pågår i 3-6 månader.
Verksamheten bedrivs på Korpboet beläget i Kramfors ca 10 min från korpberget, där personalen permanent befinner sig just för kvinnor i fördjupad behandling .

Behandlingen bygger på ett stort eget engagemang i processen.
Känslan av att vara omhändertagen byts mot möjligheten att med professionellt stöd skapa en stabil vardag och ett nytt liv under eget ansvar.

Några av inslagen i behandlingen är 12-stegsmöten, lektioner, processgrupper och praktiskt arbete hos någon av Korpboets samarbetspartners.

Deltagande i något av Korpbergets specialprogram ingår också:
• Anhörigvecka
• Relationsvecka
• Kriminalitets program
• Childrensprogram
• MRT

Den fördjupade behandlingen syftar till att:
• läka och återupprätta trasiga familjerelationer och med stöd av Korpberget tillbringa tid med eventuella barn
• arbetsträna
• skapa en meningsfull fritid
• reda upp ekonomin
• bearbeta trauman
• bearbeta livsstilsproblem, som kriminalitet och destruktiva relationer
• fördjupa arbetet med steg 4-12 i 12-stegsmodellen

Eftervård
Eftervård ingår i ett år efter avslutad behandling. Eftervården utformas enligt något av följande alternativ:

1. Eftervårdsgrupp på hemorten en gång i vecka.Korpberget startar sådana grupper om det finns minst fyra personer som efterfrågar det.

2. Eftervårdsgrupp enligt ovan i någon närliggande ort.

3. Eftervård på Korpberget en helg varannan månad.

4. Eftervård på Korpberget en dag i månaden.

5. En skräddarsydd lösning med hjälp av kontaktpersonen så att eftervårds behovet tillgodoses.

• Vår kontaktperson är: Christer Gustafsson Renlid
Mobil: 070-156 43 40 E-post: christer@korpberget.se

Vi hälsar Lena Nähr välkommen till Korpbergets kvinnobehandling.

Korpberget hjälper personer med beroendeproblem ifrån alkohol, narkotika, spel och kriminalitet. Vi hälsar Lena Nähr välkommen till Korpbergets behandlingscenter. Hon kommer att arbeta som behandlare på vår kvinnobehandling. Lena kommer närmast ifrån Lindalen i Forsa. Lena startade som behandlare 2001 och har 22 års erfarenhet med behandling av kvinnor och män.
– Det här är en personlig utmaning, Korpberget har en stor plats i behandlingssverige och har varit en stilbildare för många behandlingshem, säger Lena.
– Jag gillar att jobba i team, där gruppen fattar beslut och det skapar en trygghet i vår organisation med klart utstakade mål för den beroende från dag ett (1), fortsätter Lena.
– Det är viktigt att titta på hela människan, kvinnor har ofta bakomliggande orsaker för missbruk och problem, framlyfter Lena intensivt.
– Här på Korpberget skapas bra förutsättningar för behandling. Vi har en mycket lugn miljö med lite stimuli som stör, viktigt för läkande processer, avslutar Lena Nähr som arbetar på Korpbergets kvinnobehandling.
Vi på Korpberget är glada för vårt erfarna nyförvärv.

Lena Nähr, behandlare, kontaktperson för behandling kvinnor. Beroendeterapeut Tel: 070-861 62 02
E-post: lena@korpberget.se

Christer Gustafsson Renlid,verksamhetschef
Tel: 070-156 43 40 E-post: christer@korpberget.se

Det var ett tag sedan vi sågs!

Livet på Korpbergets behandlingscenter går vidare och vi har utvecklats med stora steg sedan starten i mitten av 80-talet. Det är det vi vill berätta om i det här brevet.

Vi erbjuder numera en utvecklad 12-stegs behandling där individens sår till följd av missbruk och uppväxt kräver individanpassad adekvat behandling.

De här metoderna har vi i vår ”verktygslåda”
• 12-stegs-behandling
• 12 steg och 12 traditioner
• KBT – Kognitiv beteendeterapi
• Kriminalitet som livsstil
• MRT (Moral reconation therapy)
• Relationsprogram för våld i nära relationer
• Motiverande samtal (MI) och andra metoder, som lågaffektivt bemötande, varvas framgångsrikt i samtalskontakter på Korpberget.
• Sorgebearbetningsprogram – det har visat sig att destruktiva beteenden ofta
bottnar i förluster av familj, kärlek och vänner.
• Systematiskt familjearbete, Childrens program med mera.

Vi får höga betyg i de årliga undersökningarna från SSIL, mötesplats för vårdköpare och vårdgivare.

Vi behandlar män, kvinnor och unga män. Kvinnor och män är separerade från varandra.

Vår miljö är unik, mitt i Höga kusten på en ö. Vi har goda kommunikationer med tåg, flyg och E4, några mil ifrån Svanö, där Korpberget ligger vackert placerat.

NYHET
Korpberget erbjuder numera även ”PICK UP” som är en ny tjänst där vi hämtar upp patienter i Sveriges alla kommuner. Vi hämtar upp på hemmaplan och behandlingen startar direkt, vi skjutsar till Korpberget i bil. Vis av erfarenhet är resan upp till behandlingen kollektivt en stor prövning med risker för avhopp och återfall.

På vår hemsida hittar du mer information om oss och vad vi kan hjälpa till med
www.korpberget.se

KONTAKTA:

Christer Gustavsson,
Verksamhetschef
Mail: christer@korpberget.se
Mob: 070 – 156 43 40

Childrens Program hos Korpberget

• Vår kontaktperson är:
Emil Lilja Mobil: 073 – 533 97 67 E-post: emil@korpberget.se

”Childrens Program är ett nytt förebyggande stödprogram för barn 7-12 år som vuxit upp i missbruksmiljö och som kombinerar barngrupp och föräldragrupp. Det pågår under fyra dagar i följd. De första två dagarna får barnen lära sig om beroendesjukdomen och bearbeta sin egen upplevelse av sin förälders missbruk. Dag tre och fyra deltar föräldern som missbrukat och tagit hjälp för sitt beroende med en nykterhetstid om minst 30 dagar. Barn och föräldrar får mötas och arbeta tillsammans. Childrens Program har barnet i fokus och stärker relationen mellan barn och förälder. Förutom att det förebygger att barnet utvecklar egna problem under uppväxt och i vuxen ålder, fungerar programmet också som ett föräldraskapsstöd.

Childrens Program vilar på 12-stegsprogrammet och är utvecklat på Betty Ford Center i USA. Det har använts framgångsrikt i USA under mer än 40 år.

Sedan 2020 finns detta förebyggande program på Korpberget där några av våra terapeuter utbildat och certifierat sig och har rättigheten att genomföra programmet. En fantastisk möjlighet för att befria barnen från skuld och skam och en fin gåva att ge sitt barn.”

Mer information hittar du på www.childrensprogram.se

Reportage om Korpberget

Särtryck från tidningen Omtanke nr 5 2022

NYHET Tidningen Omtanke har 4 sidor om Korpberget i sitt senaste nummer

Viktigt att se till helheten i beroendevård
Korpberget Behandlingscenter ligger naturskönt i Höga Kusten på Svanö. En lugn och harmonisk plats kan behövas om man behöver jobba med sig själv för att bli nykter och drogfri. Genom ett holistiskt synsätt behandlas både beroendet och bakomliggande problem där det första steget är att få insikt om att beroende är en sjukdom.
TEXT JENNY FORS

Läs hela reportaget

Klicka på länken

Tidningen Omtanke

Sommarhälsning från Korpberget

Vi vill tacka för året som gått och samtidigt passa på att önska er en fin och härlig sommar!

Vi arbetar med adekvat och omsorgsfull behandling för män, kvinnor och unga män med beroendeproblem. Vår verksamhet är i ständig utveckling och vår omsorgsfulla och alltid korrekta personal ser fram emot vidare samarbete med er.

Korpberget visar upp goda betyg i mätningen kvalitetsindex som SSIL årligen utför. SSIL Kvalitetsindex, medelbetyg: Mansbehandling 8,4 (2021/2022) Kvinnobehandling 8,8 (2021/2022) Unga Män Behandling 8,2 (2021/2022) Personalen på Korpberget

 För information och placeringar på Korpberget och Korpboet Kontakta oss!

0612-71 82 80 / 076-141 66 38 / 070-156 43 40

Ny tf. föreståndare för Korpberget

Korpberget har rekryterat Christer Gustafsson Renlid till ny tf. föreståndare för Korpberget och Korpboet.

Vem är du?
– Jag är en tvåbarnsfar på 55 år. Jag har inte växt upp med någon silversked i munnen. Jag tog mig an
livet och och insåg att utbildning och kunskap var vägen framåt. Jag arbetade åtta år med ungdomar på Maria ungdom (Region Stockholm) i Stockholm samt två år på ett SIS-hem * * (Hammargården). Jag utbildade mig därefter till jurist och arbetade sju år på två olika advokatbyråer. Jag har även varit ansvarig för en tidning åt KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) och mötte där många människor som tillfrisknat efter 12- stegsbehandling. Jag har under lång tid haft en utpräglad längtan efter att få arbeta med människor och vara med att bidra till läkning och utveckling.

– Den senaste utmaningen är att få vara med att utveckla verksamheten på Korpberget. Korpberget behandlingscenter AB kontaktade mig för ett år sedan om en tjänst som verksamhetsutvecklare, när tjänsten senare som föreståndare blev aktuell upp så sökte jag direkt. Jag är nu tf. föreståndare och ska med vår duktiga personal fortsätta utveckla Korpbergets adekvata och omsorgsfulla behandlingsarbete mot framtiden.

Vad händer hos Korpberget?
– Det är viktigt för Korpberget att fortsätta driva på utvecklingen inom beroendevården. Dela med sig av 35 års erfarenhet och kunskap av behandling fri från narkotikaklassade och sinnesförändrande läkemedel. Korpberget har goda samarbeten och flera avtal med många av Sveriges kommuner, arbetsgivare och kriminalvård.

Ledord för Korpberget?
–Vi jobbar inte kortsiktig utan blickar alltid framåt. Vår målsättning är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra patienter / klienter. Att hela tiden förfina våra metoder med patienten/ klienten och tillfrisknande i fokus. Kärlek- Omsorg – Gemenskap är de ledord vi förmedlar till alla som vill komma till oss och de som är här känner redan till det.

Något du vill tillägga?
–Jag ogillar orättvisor och har under lång tid haft en utpräglad längtan efter att få arbeta med människor och vara med att bidra till läkning och utveckling.

 

Christer Gustafsson Renlid

Tf. föreståndare för Korpberget

Tel: 070-156 43 40

E-post: christer@korpberget.se

** SiS är en förkortning för Statens institutionsstyrelse., en myndighet som hjälper barn och vuxna som har svåra problem, vårdar barn och ungdomar mellan 12 och 21 år och vuxna som missbrukar narkotika eller alkohol.

Barn vill berätta om vuxna vill lyssna!

NYHET! I behandling på Korpberget kan vi erbjuda Childrens Program.

Childrens Program är ett förebyggande stödprogram för barn mellan 7-12 år med missbruk i familjen, programmet kan motverka föräldrarnas återfall och barnens risk att gå in i eget framtida missbruk.

Alldeles för många barn till missbrukande föräldrar löper risk att utveckla ett eget missbruk.
Det kan motverkas på ett sätt som samtidigt ger den missbrukande föräldern starkare insikt och motivation att undvika återfall.

Childrens Program är ett beprövat förebyggande stödprogram med starkt familjeperspektiv, som genom kunskaper, kommunikation och kärlek lägger fokus på barnets behov, men som även har visat sig fungera preventivt för förälderns eget tillfrisknande.

Ansvarig på Korpberget är Emil Lilja,

Tel: 073 – 533 97 67

Fax: 0612-71 82 82

E-post: emil@korpberget.se

Korpnästets nya föreståndare!

Lotta började våren 2021 som föreståndare på Korpnästets ungdomsbehandling som ligger mitt i Ångermanälven i Höga Kusten.

–Jag får möjlighet att använda mig själv och mina kunskaper för att få avsluta där jag en gång började, på ett HVB-hem för unga pojkar men som föreståndare den här gången. Jag älskar mitt jobb och känner att nu är cirkeln sluten, säger Lotta Backström.

–En riktig supervärvning för oss inom Korpbergets Behandlingscentrum, säger verksamhetschef Lasse Karlsson.

Lottas bakgrund: Lotta började sin sociala yrkeskarriär som 18-åring på ett HVB-hem för tonårskillar som allt i allo, ADL-träning med miljöterapi som grund. Hon arbetade många år som behandlingsassistent eftersom barn/unga vuxna alltid har legat henne varmt om hjärtat. Det gäller att stå kvar som vuxen när det blåser. Hon tror på varje individs förmåga att förändras i en miljö där det finns ärlighet, stöd, gränser och en massa kärlek. Familjesystemet är det mest betydelsefulla för varje barn/ungdom och även där behövs stöd, hjälp och förståelse för att orka vara förälder i dag.

–Jag gick Birka folkhögskola, behandlingsassistent 1 år 1993 och kom i kontakt med Korpberget då jag gjorde min 5-veckors behandling i kvinnogruppen, samt 4 veckor med ett personalperspektiv som praktikant och därefter flera olika kortkurser. Där fortsatte jag att bygga en grund för min framtida syn på människan och livet, säger Lotta Backström.

– Jag ville fylla på kunskap, vidareutveckla mig och tog socionomexamen 2007, arbetade en kort tid på Saltviksanstalten som klienthandläggare under min utbildning. Därefter har jag varit på Frivården under sammanlagt 9 år, jag fortsatte sedan och arbetade med många unga vuxna. Det handlar alltid om fingertoppskänsla och tålamod när vi har med människor som far illa i vårt samhälle.

– Fortsatte att leta utmaningar med en anställning  på BUP barn- och ungdomspsykiatrin som kurator under 3 år. Gick samtidigt Grundutbildningen för psykoterapi 60 p i Umeå 2013. Det var en lärorik tid inom psykiatrin men tragiskt nog stängdes mottagningen i Kramfors. Provade som företåndare på behanlingshem för kvinnor mellan 2015-2016 men gick senare tillbaka till Frivården igen.

Privat är Lotta Backström glad, positiv och praktiskt lagd. Gillar att vara i naturen där hon hämtar kraft på olika sätt, Yoga och meditation är verktyg hon använder sig av för att hålla en god balans i kropp och knopp.

Lotta Backström, företåndare Korpnästet

lotta@korpnastet.se

070-294 92 64