Linda Dahlqvist

Administration, Ledning
Föreståndare för Korpberget

Tel: 0612 - 71 82 76, 070 251 89 31

E-post: linda.dahlqvist@korpberget.se

Ulrika Öhlén

Administration, Ledning
Ställföreträdande föreståndare för Korpberget
Receptionist
Beroendeterapeut

Tel: 0612–71 82 80, 073-544 97 55

Fax: 0612–71 82 82

E-post: ulrika@korpberget.se

Åke Wallinder

Administration
Läkare

Tel: 070-286 88 32

Anna Johansson

Administration
Ekonomi- & Fakturafrågor

Tel: 0612–71 82 93, 072-521 90 05

Fax: 0612–71 82 82

E-post: anna@korpberget.se

Åsa Jonsson

Administration
Handledare
Fil. kand. Psykologi
Leg. Psykoterapeut KBT

Certifierad Schematerapeut
Certifierad i Neurofeedback
Handledare- och Lärarutbildad i KBT