Lita Söderqvist

Behandling
Konsulterande läkare

Tel: 0612-718280 vxl

Åsa Jonsson

Behandling
Handledare
Fil. kand. Psykologi
Leg. Psykoterapeut KBT

Certifierad Schematerapeut
Certifierad i Neurofeedback
Handledare- och Lärarutbildad i KBT

Tommy Dyckstedt

Behandling
Alkohol- och drogbehandlare. Transportansvarig Pick up.
Beroendeterapeut

Tel: 072-736 87 92

Patrik Widén

Behandling, Vaktmästeri & kök
Fastighetstekniker
Alkohol- och drogbehandlare
Beroendeterapeut

Tel: 076-111 10 08

E-post: patrik@korpberget.se

Matti Rintala

Behandling
Behandlare

Mona-Lisa Sving

Behandling
Behandlare, Korpberget

Certifierad MRT-utbildare/Handledare

Martin Eriksson

Behandling
Behandlingsterapeut på Korpnästet

Stefan Andersson

Behandling
Jourpersonal och utbildas till behandlingsterapeut

Love Karlström

Behandling
Jourpersonal på Korpberget

Jimmy Jutlöv

Behandling
Behandlare

Rebecca Aspenfelt

Behandling
Behandlare

Anna-Stina Klockhoff

Behandling
Socionom med grundläggande psykoterapiutbildning inom KBT