Tord Svensson

Behandling
Föreståndare för Korpnästet ungdomsbehandling
Beteendevetare

Tel: 0612 - 71 82 95, 070 277 57 08

E-post: tord@korpnastet.se

Tommy Dyckstedt

Behandling
Alkohol- och drogbehandlare
Beroendeterapeut

Tel: 072-736 87 92

Patrik Widén

Behandling, Vaktmästeri & kök
Fastighetstekniker
Alkohol- och drogbehandlare
Beroendeterapeut

Tel: 076-111 10 08

E-post: patrik@korpberget.se

Emil Lilja

Behandling
Behandlare, kontaktperson för behandling kvinnor.
Beroendeterapeut

Tel: 073 - 533 97 67

Fax: 0612-71 82 82

E-post: emil@korpberget.se

Anna Stenqvist

Behandling
Alkohol -och drogbehandlare Korpberget.

Tel: 0612 - 71 82 92

E-post: anna.s@korpberget.se

Laila Näslund

Behandling
Jourpersonal
Beroendeterapeut

Britta Lussi

Behandling
Behandlingsterapeut
Korpboet

Tel: 070-048 70 93

E-post: britta@korpberget.se

Martin Eriksson

Behandling
Medlevare på Korpnästet och utbildas till behandlingsterapeut

Stefan Andersson

Behandling
Jourpersonal och utbildas till behandlingsterapeut

Jimmy Sjölén

Behandling
Medlevare på Korpnästet

Love Karlström

Behandling
Jourpersonal på Korpberget