Lita Söderqvist

Behandling
Konsulterande läkare

Tel: 0612-718280 vxl

Åsa Jonsson

Behandling
Handledare
Fil. kand. Psykologi
Leg. Psykoterapeut KBT

Certifierad Schematerapeut
Certifierad i Neurofeedback
Handledare- och Lärarutbildad i KBT

Tommy Dyckstedt

Behandling
Alkohol- och drogbehandlare. Transportansvarig Pick up.
Beroendeterapeut

Tel: 072-736 87 92

Patrik Widén

Behandling, Vaktmästeri & kök
Fastighetstekniker
Alkohol- och drogbehandlare
Beroendeterapeut

Tel: 076-111 10 08

E-post: patrik@korpberget.se

Matti Rintala

Behandling
Behandlare

Martin Eriksson

Behandling
Behandlingsterapeut på Korpnästet

Stefan Andersson

Behandling
Jourpersonal och utbildas till behandlingsterapeut

Love Karlström

Behandling
Jourpersonal på Korpberget

Jimmy Jutlöv

Behandling
Behandlare

Rebecca Aspenfelt

Behandling
Behandlare

Ansvarig för MRT (moral reconation therapy)

Anna-Stina Klockhoff

Behandling
Socionom med grundläggande psykoterapiutbildning inom KBT