Christer Gustafsson Renlid

Ledning
Verksamhetschef för Korpberget
Tf. Föreståndare för Korpnästet

Tel: 070-156 43 40

E-post: christer@korpberget.se

Jan-Olov Öhlén

Ledning
Marknadschef / Medicinsk koordinator
Beroendeterapeut

Tel: 073-80 83 474

E-post: janne@korpberget.se

Lars Karlsson

Ledning
Behandlingschef  Korpnästet. Personalchef.
Beroendeterapeut

Tel: 0612-71 82 88, 076-141 66 38

Fax: 0612-71 82 82

E-post: lasse@korpnastet.se

Emil Lilja

Ledning
Behandlingschef, kontaktperson för behandling kvinnor.

Ansvarig för relationsveckor och Childrens program

 

Beroendeterapeut

Tel: 073 - 533 97 67

Fax: 0612-71 82 82

E-post: emil@korpberget.se