Linda Dahlqvist

Administration, Ledning
Föreståndare för Korpberget

Tel: 0612 - 71 82 76, 070 251 89 31

E-post: linda.dahlqvist@korpberget.se

Jan-Olov Öhlén

Ledning
Behandlingschef
Beroendeterapeut

Tel: 073-80 83 474

E-post: janne@korpberget.se

Ulrika Öhlén

Administration, Ledning
Ställföreträdande föreståndare för Korpberget
Receptionist
Beroendeterapeut

Tel: 0612–71 82 80, 073-544 97 55

Fax: 0612–71 82 82

E-post: ulrika@korpberget.se

Lars Karlsson

Ledning
Behandlingschef  Korpnästet. Marknads- och personalansvarig
Beroendeterapeut

Tel: 0612-71 82 88, 076-141 66 38

Fax: 0612-71 82 82

E-post: lasse@korpnastet.se