Christer Gustafsson Renlid

Ledning
Verksamhetschef för Korpberget
Tf. Föreståndare för Korpnästet

Tel: 070-156 43 40

E-post: christer@korpberget.se

Lars Karlsson

Ledning
Personal & avtal

Tel: 0612-71 82 88, 076-141 66 38

Fax: 0612-71 82 82

E-post: lasse@korpnastet.se