Christer Gustafsson Renlid

Ledning
Tf. föreståndare för Korpberget

Tel: 070-156 43 40

E-post: christer@korpberget.se

Jan-Olov Öhlén

Ledning
Vd och marknadschef / Medicinsk koordinator
Beroendeterapeut

Tel: 073-80 83 474

E-post: janne@korpberget.se

Ulrika Öhlén

Administration, Ledning
Ställföreträdande föreståndare för Korpberget
Receptionist
Beroendeterapeut

Tel: 0612–71 82 80, 073-544 97 55

Fax: 0612–71 82 82

E-post: ulrika@korpberget.se

Lars Karlsson

Ledning
Behandlingschef  Korpnästet. Personal- och marknadschef.
Beroendeterapeut

Tel: 0612-71 82 88, 076-141 66 38

Fax: 0612-71 82 82

E-post: lasse@korpnastet.se

Emil Lilja

Ledning
Behandlingschef, kontaktperson för behandling kvinnor.
Beroendeterapeut

Tel: 073 - 533 97 67

Fax: 0612-71 82 82

E-post: emil@korpberget.se

Lotta Backström

Ledning
Föreståndare för Korpnästet

Tel: Mob 070-294 92 64

Fax: 0612-71 82 82 (Korpnästet)

E-post: lotta@korpnastet.se